Masopust u „Motýlků“

Tématu Masopust jsme se v naší třídě věnovali po celý měsíc únor. Cílem bylo seznámit děti s lidovými tradicemi v období Masopustu, také jsme si povídali o řemeslech dříve i dnešních povoláních. Naučili jsme se spoustu vtipných říkaček, písní, tanečků a celé období bylo plné humoru a barev. Pečlivě jsme se připravovali na „Masopustní odpoledne“ s rodiči, kde jsme převlečení za myslivce a myslivecké panenky předvedli své pohybové nadání a sklidili za něj pochvalu a potlesk.

Text a foto: p. uč. Leona