Jak Včelky slavily karneval …

Karneval, karneval,
děti mají dneska bál
Karneval, karneval,
račte všechny masky dál.
Budeme dnes tancovat,
bavit se a hodovat.
Račte dál, račte dál,
je tu přeci karneval.

A přesně jak se píše v básničce, tak se dělo také ve třídě u Včelek … Nejprve nás čekal průvod karnevalových masek, poté jsme si zatancovali, zasoutěžili i zazpívali. Navštívili nás kamarádi ze třídy od Broučků a na oplátku jsme my navštívili ostatní třídy naší MŠ. Samozřejmě nás čekalo i mlsání a vše jsme završili vynikajícím přípitkem 🙂 .

P. uč. Míša