Mateřská škola Město Albrechtice

Svět očima dětí

Svět očima dětí Děti z naší MŠ se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášené Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany. Cíl projektu : Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je předcházet sociálně patologickým jevům a zvyšovat informovanost o působnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany prostřednictvím…
Číst více

Zápis do školky

Dne 6. 5. 2013 proběhl v mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání. Bylo přijato 37 dětí dle stanovených kritérií školským zákonem. Děti spolu s rodiči měly možnost nahlédnout do všech prostorů mateřské školy a využít prolézaček na školní zahradě.

Přírodní koutek v mateřské škole

Ze získaného projektu EVVO 2011/2012 jsme vytvořili v naší mateřské škole koutek umělého lesa s preparovanými zvířaty. Strom je dub, seřezaný a upravený tak, aby zaplnil svým kmenem a větvemi celý kout. Zem je vystlaná dubovou kůrou a odštěpky. Na větvích stromů…
Číst více

Rybičky ve třídě – naše akvaristika

Akvaristika – chov / pěstování / vodních živočichů a rostlin v akváriích Ve třídě U klauna máme akvárium. Děti vlastním pozorováním získávají zajímavé informace o životě vodních živočichů, barevných parmičkách, tmavých i světlých skalárech, v neposlední řadě nádherných neonkách. Všechny tyto rybičky…
Číst více

Co nás čeká

Neobyčejný zážitek jsme zažili dne 24. dubna 2013 v první třídě základní školy. Nemalá skupinka našich dětí, třídy od Klauna společně s dětmi II. třídy, viděla vlastní práci již starších, našich bývalých kamarádů. Co všechno se ve škole naučili? Nejen číst, psát,…
Číst více

Vystoupení pro maminky

V úterý 7. 5. 2013 si děti připravily překvapení pro maminky k jejich nedělnímu svátku. Pásmo básní, písní, říkadel a tanečků se povedlo i těm nejmenším kamarádům.   Máma, táta Každý věří svojí mámě a je hrdý na tátu. nikomu je neprodáme…
Číst více

Požární ochrana očima dětí

Výsledky požární soutěže  „Požární ochrana očima dětí“ Mateřská škola Město Albrechtice v požární soutěži získala 3 čestné uznání  1. LUKÁŠ  PAŠAS     2. PATRIK  ANTON  3. JAKUB  VČELNÝ  4. FILIP  KONEČNÝ  Blahopřejeme !!!!!!!!  

Den matek „U Vodníka“

Pojďte s námi na čas krátký, zavedem Vás do zahrádky. Tam to vždycky krásně voní, modrý zvonek na nás zvoní. Tímto úvodním veršem jsme přivítali maminky a pozvali je na vystoupení ke „Dni matek“ ve čtvrtek 16. května 2013. Potěšili jsme je…
Číst více

Dravci v MŠ 2013

Dne 16. 4. 2013 za námi do školky přijel pan Petr Zvolánek, který s sebou dovezl dva dravce „Rarocha“ a „Výra velkého“. Doprovázel ho také pes, anglický setr jménem Alvin. Oba dravci se tak na malou chvíli usadili na umělém bidýlku…
Číst více

Kočárky

Děti od „Vodníka“ navštívily výstavu kočárků. Byly nadšeny nejen děti, ale také paní učitelky, které se na chvíli vrátily do svých dětských let.

Den Země v naši MŠ

22. duben – Mezinárodní Den Země je svátek, který se váže k ochraně naší planety, resp. životního prostředí. Spojuje lidi z celé zeměkoule k vytvoření a udržení bezpečného a čistšího světa. A protože ani nám není osud planety lhostejný, přidali jsme ruku k dílu. Během…
Číst více

Jarní posezení

V úterý 16. května 2013 jsme si pozvali své blízké na jarní posezení s maminkou kdy děti předvedly návštěvě to, co se zase nového naučily. Jako milou prezentaci formou básničky úvodním slovem: U Klauna, ach tam je príma, tam je vždycky veselo,…
Číst více

Velikonoce u Berušek

A takto jsme si užili přípravy na letošní Velikonoce… Hody, hody Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, že mi dá lán jetelíčka a já říkal: Ne,…
Číst více

Poznávám sám sebe

Ve dnech od 18. 2. do 8. 3. byl s dětmi realizován výchovný projekt „Poznávám sám sebe, aneb vím, jak zdravě žít.“ Děti získávaly nejen spoustu nových informací o lidském těle, ale výuka byla obohacena i o prožitkové učení. Samy…
Číst více

Morena

Jako každoročně jsme se rozloučili se zimou vynesením Moreny…   Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič. Zatahám tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy. Až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek.

Požární ochrana 2013

„POŽÁRNÍ  OCHRANA  OČIMA  DĚTÍ „ pro rok 2013 Mateřská škola se zapojila do výtvarné soutěže jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Nositelem úkolu je Ústřední odborná rada prevence ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže Bruntál. Kategorii M2…
Číst více