Archiv pro měsíc: Květen 2018

Dravci v mateřské škole

V pondělí 28. května navštívil naši školu zástupce Českých lesů a.s. p. Ing. Petr Zvolánek spolu s p. Blankou Drahotušskou, aby děti seznámil se dvěma u nás žijícími dravci, za což mu děkujeme.

První byl drobnější raroh, což je český název některých sokolovitých ptáků z rodu Falco, druhým byl výr velký, druh sovy z čeledi puštíkovitých, kterému se často přezdívá král noci. Děti se dozvěděly, kde tito dravci žijí, čím se živí, jak jsou prospěšní v přírodě a další zajímavosti. Na závěr se mohly s dravci vyfotografovat a odvážnější je i pohladit. Přednáška byla přizpůsobena jednotlivým věkovým kategoriím a měla velký úspěch i u našich nejmenších. Pokud by si někdo myslel, že se budou 2,5 až 3 leté děti bát, pak byl na omylu. Dravce si pohladily téměř všechny děti.

A my se budeme těšit na další zajímavou přednášku.

Jarka a Stáňa

Veselé odpoledne

Ve čtvrtek 24. 5. se za námi do třídy U Berušky přišly podívat maminky, babičky, tátové i dědečkové. Chtěli jsme všem ukázat, že už nejsme úplně malá mrňata a za těch 9 měsíců ve školce jsme se naučili toho spoustu. Zpívali jsme, tancovali, říkadla a básničky jsme přednesli, a to všechno bez slziček a bez maminek. Maminky se na nás dívaly, fotily nás a tleskaly a my jsme za to byli rádi. Po našem vystoupení o jarním počasí, květinkách i zvířátcích nás čekalo malé pohoštění a společné hry s mámou v naší třídě. Škoda jen, že naši kamarádi onemocněli a nemohli jsme se všichni ukázat v plném počtu.

Maminkám děkujeme za přípravu dobrot, které jsme ochutnali po vystoupení. Mamky děkujeme a těšíme se na příští sezení!!!!

Stáňa a Jarka

Svět očima dětí

Děti ze tříd U Klauna a U Vodníka se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášenou Ministerstvem vnitra. Dětskou soutěž pořádá odbor tisku a public relations.

Cílem preventivně – vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Do této soutěže byly zaslány práce těchto dětí: Vít Kotásek – kůrovec v lese, Magdaléna Mackovičová – pohled z okna, Jakub Konečný – moderní technologie (tank na kopci). Všem malým malířům děkujeme za reprezentaci školy.

Mirka

Den matek „U Vodníka“

Již od začátku dubna jsme s dětmi začali plánovat, jak a čím potěšíme maminky ke Dni matek. Zvolili jsme si téma „Já a moje maminka“. Děti s nadšením nosily z domova fotky svých maminek i sebe, když byli ještě malincí. Postupně jsme se od dětí dozvídaly, jak se jejich maminky jmenují, kde pracují, co rády jedí, dělají, a třeba i proč se na své děti někdy zlobí. Vše jsme pečlivě zaznamenaly na barevná srdíčka, kterými jsme vyzdobily celou třídu. Děti si své maminky pozvaly na čtvrtek 10. 5. 2018, aby jim svým pásmem básní, písní, tanečků, přáníčkem i malým dárkem poděkovaly za vše, co pro ně dělají, aby je potěšily, rozesmály i rozplakaly štěstím.

„Maminko má, k Tvému svátku,
nesu  malou kytičku,
ale zato velkou lásku,
mám pro tebe v srdíčku.
Za to, jak se o mě staráš,
jsi na světě  nejdražší,
a  proto Tě, maminko má,
mám ze všeho nejradši.“

Touto básní jsme se s maminkami rozloučili a ony nás na oplátku odměnily sladkou tečkou, za kterou si zaslouží velké poděkování. Společné chvíle jsme si všichni moc užili.

paní učitelky Leona a Pavla

Zážitky z kolotoče

Otáčej se kolotoči,
kdo se točí, kulí oči.
Otáčej se tam a zpět,
uvidíme celý svět.

Po roce jsme opět navštívili kolotoče na náměstí a moooc jsme si to užili.

paní učitelky Leona a Pavla

Den Země 2018

Každoročně připadá oslava naší planety – Den Země na 22. dubna. I my děti „od Vodníka“ se chováme zodpovědně a ohleduplně, proto jsme si navlékli ochranné rukavice a vydali se vyčistit okolí MŠ od všeho, co do přírody nepatří.

paní učitelky Leona a Pavla

Divadlo v MŠ

V pondělí 14. 5. 2018 k nám do mateřské školy přijelo divadlo Smíšek a zahrálo dětem „Pirátskou pohádku“. Děj zaujal malé diváky natolik, že všichni spolupracovali, jak si herci přáli. Odměnou se dětem stal nalezený poklad v podobě sladkostí a herci byli odměněni potleskem.

Stáňa

Škola v přírodě – Karlov pod Pradědem

Předškoláci se účastnili v termínu od 23. 4. – 26. 4. 2018 čtyřdenního pobytu školy v přírodě v Karlově pod Pradědem. Celý pobyt se opíral o téma život v přírodě, které nabízelo dětem seznámení se s novým prostředím a prožití se svými vrstevníky.

Našim záměrem bylo uskutečnit pobyt dětí ve škole v přírodě tak, aby si nestýskaly, aby měly radost z prožitých dnů a obohatily se o nové poznatky, které jim připravilo nové prostředí.

Plán aktivit byl sestaven tak, aby uspokojoval potřeby dětí, pobyt na čerstvém vzduchu, zdravé stravování.

Vycházky: okolí chaty, svah Po kloboukem, kopec Olomoučák, vycházky do lesa

Pohybové aktivity: cvičení, pohybové hry, hledání pokladu, orientační hry v lese

Tvořivé aktivity: konstruktivní hry (z přírodnin v lese), výtvarné činnosti, řešení hlavolamů, sluchové činnosti

Celý pobyt se nesl v duchu DESATERA OCHRÁNCE PŘÍRODY

  1. Buď věrným přítelem a strážcem přírody
  2. Uč se přírodě porozumět, znát její zákony
  3. Vnímej krásu všemi smysly, neruš ji, nenič ji
  4. Měj úctu k vodě a pečuj o prameny a studánky
  5. Zahlaď všechny stopy svého pobytu v přírodě
  6. Buď upřímným a obětavým přítelem každého ochránce přírody
  7. Pomáháme všude tam, kde bude tvé pomoci zapotřebí
  8. Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal něco prospěšného
  9. Pohybuj se v přírodě tiše, s otevřenýma očima, abys viděl a nebyl viděn
  10. Žij podle těchto zásad a pravidel

Paní učitelky Mirka, Dáša a Pavla