Archiv rubriky: U Vodníka

Čáry máry s podzimem „U Vodníka“

Podzim je tu, má se k světu,
barvičkami čaruje,
žlutou, hnědou i červenou
na lístečky maluje.

Podzim je krásný pro své barvičky a zároveň nám dává možnost využít při činnostech v MŠ i pobytu venku rozmanité druhy přírodnin. A to jsme také udělali …

p. uč. Leona a Pavla

Ježek africký na návštěvě „U Vodníka“

V říjnu naši třídu opět po čase navštívila p. Janešíková. Tentokrát přinesla na ukázku mládě ježka afrického a přiblížila nám jeho způsob života i zvyklosti. Děti byly z ježčího kamaráda nadšené a všechny zatoužily ho mít doma jako mazlíčka.

p. uč. Leona a Pavla

 

 

„U Vodníka“ po prázdninách

Během měsíce září jsme se v naší třídě zaměřili zejména na pozvolnou adaptaci nových dětí a vytvoření „pravidel soužití“. Děti se postupně sblížily s ostatními kamarády, naučily se pečovat o osobní hygienu, postarat se o své věci, aktivně komunikovat s vrstevníky, spolupracovat při hrách i respektovat dospělé. Společně jsme se dohodli na jasných a smysluplných pravidlech:

  • chováme se k sobě hezky
  • mluvíme potichu a slušně
  • nasloucháme
  • pomáháme si
  • chodíme pomalu
  • šetříme vodou

… a děti se snaží  je respektovat.

p. uč. Leona a Pavla

„Vodníci“ a výstava podzimní sklizně

Každým rokem se naše děti aktivně zapojují do výstavky ovoce a zeleniny, kterou pořádá místní organizace Českého zahrádkářského svazu. I letos projevili někteří rodiče se svými ratolestmi kreativitu a naaranžovali své výpěstky do různých košíčků a nádob, aby je mohli obdivovat všichni návštěvníci výstavy, jež proběhla ve dnech 18. – 20. 9. 2017 v klubovně Základní školy. Jako vždy bylo co obdivovat. Rodičům děkujeme za spolupráci a zahrádkářům za uspořádání této velmi zdařilé podzimní akce.

paní učitelky Leona a Pavla

Prvňáčci na návštěvě u „Vodníka“

V úterý 26. 9. 2017 k nám dorazila vzácná návštěva – prvňáčci z 1.A s paní učitelkou Erikou Kynickou. Naši bývalí kamarádi nám sdělili své první dojmy ze školy, vyučování i pobytu ve školní družině. Všichni uvítali, že si u nás mohli pohrát v oblíbené kuchyňce, s autíčky na koberci, či stavět z LEGA. Na závěr našeho setkání jsme si společně zazpívali u klavíru a prvňáci nás na oplátku pozvali k nim do školy. Děkujeme a už teď se těšíme až se zase uvidíme.

Letní radovánky ve třídě „U vodníka“

Návštěva cukrárny, loučení s p. kuchařkou Pavlínkou i zhlédnutí programu „deváťáků“ v ZŠ – to vše nás čekalo v posledním červnovém týdnu. Milí „ vodníčci“ – KRÁSNÉ PRÁZDNINY plné radosti, pohody a hřejivých slunečních paprsků vám přejí p. uč. Lea a Pavla.

Výlet předškoláků

A jaký by to byl konec školního roku bez pořádného výletu? Pro letošní rok jsme zvolili prohlídku zámku Hradec nad Moravicí spojenou s divadelním představením pohádky Bajaja. Po shlédnutí humorného divadla děti čekalo plnění úkolů spojených s historií – mletí obilí na kamenech, drcení stébel, krmení oveček či praní prádla na valše. Zbyl i čas na zakoupení suvenýrů a hurá do naší školičky. A ještě pár momentek …

p. uč. Pavla a Lea

Hledání pokladu

Od poloviny května jsme měli v naší třídě na měsíc praktikantku 3. ročníku pedagogické školy Kateřinu Kynickou. Děti si ji velmi oblíbily, měla pro ně přichystané různé hry, soutěže i pohádky. Kačka se s námi rozloučila ukrytým pokladem v parku B. Smetany. Než se ale děti k tajnému místu dostaly, musely splnit nejrůznější sportovní, logické i jiné úkoly.

Věříme, že se Kačce u nás líbilo, a že se na nás přijde někdy podívat.

p. uč. Pavla a Lea

Exkurze na policejní stanici

Dne 7. 6. 2017 se naši předškoláci vydali na exkurzi na policejní stanici. Při příchodu na stanici je přivítala paní policistka, která jim ukázala řídící místnost a taky celu, do které se zavírají zloduši. Děti měly možnost vyzkoušet pouta, která se dávají na ruce lumpům a taky si prohlédly policejní vůz, kterým jezdí policisté k nehodám a jiným případům.

Dětem se na stanici moc líbilo a už teď se někteří chtějí stát policisty.

praktikantka Katka Kynická

Návštěva zámku v Linhartovech

Každým rokem se naše třída „U vodníka“ vydává na prohlídku expozic zámku v Linhartovech. Letos jsme si výlet naplánovali na čtvrtek 25.5.2017. Jako vždy nám kastelán p. Hrubý připravil úžasnou podívanou. Největším lákadlem pro děti byla výstava autíček, nafukovacích hraček, LEGO stavby, expozice vláčků, panenek i kočárků a také pravěká zvířata z papíru. Prožili jsme příjemné dopoledne a odnesli spoustu zážitků a dojmů. Tak zase někdy příště!

p. uč. Leona a Pavla

 

Dětem pro radost

Po včerejší vydařené besídce dostali naši „vodníčci“ neobvyklou odměnu – svezení na kolotočích na náměstí v Městě Albrechticích. A že si to děti náležitě užily! Jejich rozesmáté obličeje vypovídají za vše …

p. uč. Pavla a Lea

Maminkám pro radost

 

Na čtvrtek 11. 5. 2017 si děti připravily malé posezení s překvapením pro maminky k jejich nedělnímu svátku. Předvedly pásmo písniček, básní, tanečků i her. Maminky se smály, nadšeně tleskaly a některým ukápla i slzička.

Rozloučili jsme se krásným dárečkem a milou písničkou: „Mám ráda svoji maminku, má náruč jako peřinku, kdo se v ní jednou schová, schová se příště znova …“

p. uč. Pavla a Lea

 

Čáry máry „U vodníka“ 

 

Konec měsíce dubna patřil v naší třídě kouzlům, čarování a přípravám na čarodějnický slet. Celý týden jsme zkoušeli různá zaklínadla, zaříkávadla, zpívali písně o čarodějnicích a doprovázeli je tanečky s košťátky. Z papíru jsme vystřihovali kocoury, hady i netopýry, malovali čarodějnice a tím vším jsme si proměnili celou třídu v hotové „čarodějnické doupě“. Vyvrcholením příprav bylo dopoledne v pátek 28.4., kdy si děti přinesly z domovů převleky, masky a proměnily se díky nim v čarodějnice, čaroděje i kouzelníky. Dopoledne plné zábavy, tance, řádění, čarování a také pokusů jsme si náramně užili.

p. uč. Leona a Pavla

 

Jaro a Velikonoce „U Vodníka“

Nastalo jaro – období plné hřejivých slunečních paprsků, barev, vůní a svěžesti. Naše děti mají jaro moc rády a ještě více se těšily na jarní svátky – Velikonoce. Společně jsme si připomněli tradice spojené s oslavou jarních svátků, velikonoční symboly – pomlázku, vajíčko, beránek, mazanec… V „pašijovém týdnu“ jsme prožili modré pondělí, žluté úterý, těšili jsme se na škaredou středu, kdy platí zákaz mračení se, i zelený čtvrtek. Zapojili a zúčastnili jsme se výstavy rukodělných prací, kterou každoročně pořádají místní zahrádkáři. Děti si samy vypěstovaly jarní travičku v miskách, vyrobily krásné jarní dekorace, jež si odnesly domů. Milé bylo setkání s živým kůzletem ve třídě a obdiv, nejen u dětí, sklidila ukázka zdobení velikonočních kraslic. Velikonoce jsou velkým svátkem a my si ho užili s nadšením a radostí.

p. uč. Leona a Pavla

 

 

 

 

„Vodníci“ v knihovně

Každým rokem na jaře se s dětmi z MŠ vypravujeme na návštěvu do místní knihovny. I letos tomu nebylo jinak – vyrazili jsme v pondělí 3. 4. 2017. V tento den jsme si nejdříve rozvinuli námětovou hru „Na knihovnu“. Děti si vyrobily kartičky, které jim sloužily jako čtenářský průkaz, poté si v dětské knihovně mohly vypůjčit knihu, encyklopedii, či leporelo a v připravených čtenářských koutcích si je prohlédnout. Následovalo netradiční cvičení s knihou, což byla velká zábava. Pak jsme se vydali na dlouho očekávanou exkurzi do opravdové knihovny. Paní knihovnice nám nejdříve vysvětlila rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, provedla nás mezi regály s knihami, ukázala, kde najdeme dětskou literaturu a došlo i na čtení úryvků z knih, či hádanky. Připravila dětem spoustu zajímavých knih k prolistování a děti si návštěvu v knihovně patřičně užily.

p. uč. Leona

Zimní vycházka za pokladem

Je to už půl roku, co nás opustili naši kamarádi a odešli do 1. třídy na základní školu. Občas se nám po nich zasteskne, a tak jsme se rozhodli, že společně strávíme páteční dopoledne. P. uč. Lea a Pavla připravily trasu od školy ke kapličce u rybníku Celňák. Cestou děti plnily rozmanité úkoly, které se týkaly vědomostí o přírodě. Po jejich splnění nás na konci čekala ukrytá truhla s pokladem. Zimní vycházku jsme si všichni užili, ale už jsme se nemohli dočkat teplého čaje ve školce. Na oplátku nás prvňáčci pozvali na návštěvu do školy, kam se určitě rádi podíváme.

p.uč. Lea a Pavla

Poznáváme naše tělo

Jelikož je letošní zima opravdu dlouhá a velmi ledová, i my děti  ze třídy “ U vodníka “ jsme se na ni museli připravit. Nejprve jsme si pověděli, jak se správně do mrazu oblékat, i proč je důležitý pobyt na čerstvém vzduchu a seznámili se s různými zimními sporty. Nezapomněli jsme ani na vitamíny obsažené v ovoci a zelenině.Pak už nám zbývalo jen pochopit, jak naše tělo vlastně funguje. Seznámili jsme se s jednotlivými částmi těla , naučili se poskládat kostru a pojmenovat důležité orgány v těle. Musíme uznat, že to někdy byla  docela legrace. Ale stejně, i přes veškeré naše snažení, se mnohým z nás “bába chřipka” nevyhnula. Asi těch jablíček, pomerančů a mrkviček budeme muset baštit ještě vice.

p. uč. Pavla a Lea

Vodníci v zámeckém parku

„Rádi všem tvorečkům pomáháme,
hladem a zimou je nenecháme.“

Proto jsme přijali pozvání paní A. Křištofové i Lesů ČR a navštívili v pátek 16.12.2016 zámecký park, kde jsme společně vyráběli pochoutky pro lesní zvěř. Všechny dobroty jsme zavěsili na stromy a věříme, že si na nich nejen ve vánočním čase smlsnou ptáčci i ostatní kamarádi z lesa. Odměnou za naše snažení byla ochutnávka vánočky, dětského punče a na památku si děti odnesly „lesního skřítka“, který jim určitě splní všechna přání.

P. uč. Leona a Pavla

Štědré dopoledne s babičkou Maruškou

V úterý 20. prosince jsme si s dětmi připravili již tradiční „štědré dopoledne“. Navštívila nás babička Maruška, která dětem přiblížila, jak vypadaly Vánoce před půl stoletím. Společně jsme uvařili polévku „štědračku“, nazdobili stůl i zazpívali koledy. Babička nás seznámila s tradicemi, které zná již od dětství – rozkrajování jablíčka, pouštění lodiček, lití olova či házení střevíce. Také jsme se dověděli, proč se nohy u vánočního stolu mají omotat řetězem. Dopoledne nám uteklo a pak následoval slavnostní oběd (hrachová polévka, řízek s bramborovou kaší). A co by to bylo za „štědré dopoledne“ bez nadílky? Nebojte se, Ježíšek přišel i k nám do školičky!

Děkujeme ti, Ježíšku! Tak zase za rok…

Pavla a Leona

Vánoční besídka s posezením „U VODNÍKA“

Je to až neuvěřitelné, jak ten čas letí. Máme tady adventní čas a do Vánoc nám zbývá už jen pár dnů. I my, „malí vodníčci“ jsme se tento předvánoční čas snažili prožít v poklidné atmosféře. Pro naše nejbližší jsme si připravili dárečky z písní, básní, tanečku i příběhu o narození Ježíška.

Refrén naší nejoblíbenější písničky si rodiče odnesli domů na přáních:

V dálce stromeček září,
úsměvy dětských tváří,
Vánoce jsou jen chvílí pouhou
nocí dlouhou,
Ježíšek přijede k nám …

Společné posezení u teplého punče či čaje s cukrovím od našich šikovných maminek bylo sladkou tečkou pro všechny.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017 přejí p. uč. Pavla a Leona