Archiv rubriky: U Vodníka

Vítají Vás Vodníci.

Prázdniny utekly jako voda a je tady opět další školní rok. Ve třídě U Vodníka přivítali děti učitelé Pavla a Milan. Děti si osvojili své značky, jména kamarádů, pracovníků MŠ, pravidla třídy. Kreslíme, stříháme, cvičíme, stavíme, zpíváme, prostě rozvíjíme se ve všech směrech. V měsíci záři jsme měli celoškolkovou akci s Hopsalínem a divadlo pro děti s pohádkou „O ošklivém káčátku“.

Pavla a Milan

Ze života hmyzu

Právě na toto téma jsme se společně s dětmi ze třídy „U Vodníka“ zaměřili. Ponořili jsme se do světa hmyzu až po uši. Děti se naučily poznat spoustu druhů broučků, zejména motýlů. Přesně vědí, jak to chodí v mraveništi a včelím úlu. Nicméně, co je platné toto všechno vidět na obrázku? Proto jsme se vydali na průzkum do parku, k rybníku a na louku, kde jsme viděli hmyz na vlastní oči. Další vycházka nás zavedla na zahradu kamaráda Matyáše Kozelského, kde nás čekala nezapomenutelná ukázka včelího úlu s výkladem jeho tatínka. Sladkou tečkou na závěr byla ochutnávka medu přímo z plástve. Myslím, že o těchto zážitcích se nám bude ještě dlouho zdát.

paní učitelky Leona a Pavla
student Matěj Dudek

Svět očima dětí

Děti ze tříd U Klauna a U Vodníka se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášenou Ministerstvem vnitra. Dětskou soutěž pořádá odbor tisku a public relations.

Cílem preventivně – vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Do této soutěže byly zaslány práce těchto dětí: Vít Kotásek – kůrovec v lese, Magdaléna Mackovičová – pohled z okna, Jakub Konečný – moderní technologie (tank na kopci). Všem malým malířům děkujeme za reprezentaci školy.

Mirka

Den matek „U Vodníka“

Již od začátku dubna jsme s dětmi začali plánovat, jak a čím potěšíme maminky ke Dni matek. Zvolili jsme si téma „Já a moje maminka“. Děti s nadšením nosily z domova fotky svých maminek i sebe, když byli ještě malincí. Postupně jsme se od dětí dozvídaly, jak se jejich maminky jmenují, kde pracují, co rády jedí, dělají, a třeba i proč se na své děti někdy zlobí. Vše jsme pečlivě zaznamenaly na barevná srdíčka, kterými jsme vyzdobily celou třídu. Děti si své maminky pozvaly na čtvrtek 10. 5. 2018, aby jim svým pásmem básní, písní, tanečků, přáníčkem i malým dárkem poděkovaly za vše, co pro ně dělají, aby je potěšily, rozesmály i rozplakaly štěstím.

„Maminko má, k Tvému svátku,
nesu  malou kytičku,
ale zato velkou lásku,
mám pro tebe v srdíčku.
Za to, jak se o mě staráš,
jsi na světě  nejdražší,
a  proto Tě, maminko má,
mám ze všeho nejradši.“

Touto básní jsme se s maminkami rozloučili a ony nás na oplátku odměnily sladkou tečkou, za kterou si zaslouží velké poděkování. Společné chvíle jsme si všichni moc užili.

paní učitelky Leona a Pavla

Zážitky z kolotoče

Otáčej se kolotoči,
kdo se točí, kulí oči.
Otáčej se tam a zpět,
uvidíme celý svět.

Po roce jsme opět navštívili kolotoče na náměstí a moooc jsme si to užili.

paní učitelky Leona a Pavla

Den Země 2018

Každoročně připadá oslava naší planety – Den Země na 22. dubna. I my děti „od Vodníka“ se chováme zodpovědně a ohleduplně, proto jsme si navlékli ochranné rukavice a vydali se vyčistit okolí MŠ od všeho, co do přírody nepatří.

paní učitelky Leona a Pavla

Hody, hody, doprovody

Velikonoce jsou svátky jara a pojí se s nimi mnoho tradic i obyčejů. Naše děti si vyzkoušely uplést pomlázku, malovat a zdobit kraslice, společně jsme navštívili velikonoční výstavku v klubovně školy a sledovali pletení nejdelší albrechtické pomlázky na náměstí. Do misek s hlínou jsme vyseli obilí, následně pozorovali jeho růst a zjišťovali, jaké podmínky potřebují rostliny k životu. Proběhl i šmigrust „nanečisto“.

paní učitelky Leona a Pavla

Co přináší jaro

„Hřej sluníčko, hřej, mraky roztrhej,
usměj se konečně, teple a slunečně, jaro přivolej.“

Na jaro i sluníčko se všichni moc těšíme. Jenže paní zima se letos dlouho své vlády ne a ne vzdát. Děti ze tř. „U vodníka“ se snažily přivolat jaro pomocí různých říkadel, jarních popěvků, tanečků i dramatizací příběhu „Jak skřivánek přivolal jaro“. Společně jsme si připomněli, jaké změny se dějí v přírodě na jaře. S nadšením jsme vynesli a poslali pryč po řece Morenu, aby jaro opravdu mohlo přijít. Povedlo se a jaro je konečně tady.

paní učitelky Leona a Pavla

Dopoledne s paní Pokludovou

Blíží se čas Velikonoc, ke kterým neodmyslitelně patří pomlázka. Pletení pomlázky byla vždy zábava a práce chlapců, ale ve čtvrtek nás navštívila paní Pokludová a mile nás překvapila, neboť s sebou donesla vrbové proutky a ukázala nám svojí zručnost.

Upletla dětem pomlázku a děti si vše mohly vyzkoušet. Že to není žádná lehká věc, zjistily velice brzy.

Děkujeme paní Pokludové za příjemné dopoledne a navození velikonoční atmosféry.

Alena a Leona

Únor “U vodníka”

Masopust je časem veselí a masek. Karneval a maškary mají děti rády, proto jsme tomuto tématu věnovali celý měsíc únor.

paní učitelky Lea a Pavla

Zima byla prima

Jako každý rok jsme si i letos vychutnali sněhovou nadílku při jízdách na lopatě, vyšlapávání cestiček, koulování, honičkách ve sněhu, či válení „andělíčků“.

paní učitelky Lea a Pavla

Štědré dopoledne „U vodníka“

Zpěv vánočních koled, slavnostní výzdoba třídy i stolu, krájení jablíčka, pouštění lodiček, lití vosku, házení papučí, rozbalování dárků, mlsání vánočního cukroví … to vše patřilo k našemu „štědrému dopoledni“, které proběhlo ve čtvrtek 14. 12. 2017.

p. č. Leona a Pavla

Čertovské řádění „U Vodníka“

Na příchod Mikuláše, anděla i čerta jsme se připravovali velmi pečlivě. V koutku si děti postavily „peklíčko“, celou třídu společně vyzdobily obrázky čertíků, naučily se spoustu říkadel, písniček, čertích grimas, pohybů i „čertí polku“ jsme zvládli.

Pak nastal ten dlouho očekávaný den. „Bum, bum, ratata, čert zabušil na vrata“ a v doprovodu několika andílků i moudrého Mikuláše dorazil za námi. Nakonec vše dobře dopadlo. „Zlobílci“ slíbili, že se polepší, společně jsme si zadováděli a Mikuláš dětem nadělil sladký kornout.

p. uč. Leona a Pavla

Listopad „U Vodníka“

V měsíci listopadu jsme si s dětmi připomněli dvě staré legendy.

První vyprávěla o sv. Martinovi – ochránci jízdních vojáků a jejich koní, také domácích zvířat, zejména hus. Nejvíce se však děti těšily, že nám Martin přiveze první sněhové vločky.

Legenda o sv. Kateřině nám prozradila, že tato světice byla velmi vzdělaná a stala se proto patronkou všech učenců a studentů.

Při podzimních vycházkách jsme zjistili, že v přírodě ubývá světla i tepla, zima se přibližuje a platí pranostika: „Na svatého Martina kouřívá se z komína a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.“

p. uč. Leona a Pavla

Čáry máry s podzimem „U Vodníka“

Podzim je tu, má se k světu,
barvičkami čaruje,
žlutou, hnědou i červenou
na lístečky maluje.

Podzim je krásný pro své barvičky a zároveň nám dává možnost využít při činnostech v MŠ i pobytu venku rozmanité druhy přírodnin. A to jsme také udělali …

p. uč. Leona a Pavla

Ježek africký na návštěvě „U Vodníka“

V říjnu naši třídu opět po čase navštívila p. Janešíková. Tentokrát přinesla na ukázku mládě ježka afrického a přiblížila nám jeho způsob života i zvyklosti. Děti byly z ježčího kamaráda nadšené a všechny zatoužily ho mít doma jako mazlíčka.

p. uč. Leona a Pavla

 

 

„U Vodníka“ po prázdninách

Během měsíce září jsme se v naší třídě zaměřili zejména na pozvolnou adaptaci nových dětí a vytvoření „pravidel soužití“. Děti se postupně sblížily s ostatními kamarády, naučily se pečovat o osobní hygienu, postarat se o své věci, aktivně komunikovat s vrstevníky, spolupracovat při hrách i respektovat dospělé. Společně jsme se dohodli na jasných a smysluplných pravidlech:

  • chováme se k sobě hezky
  • mluvíme potichu a slušně
  • nasloucháme
  • pomáháme si
  • chodíme pomalu
  • šetříme vodou

… a děti se snaží  je respektovat.

p. uč. Leona a Pavla

„Vodníci“ a výstava podzimní sklizně

Každým rokem se naše děti aktivně zapojují do výstavky ovoce a zeleniny, kterou pořádá místní organizace Českého zahrádkářského svazu. I letos projevili někteří rodiče se svými ratolestmi kreativitu a naaranžovali své výpěstky do různých košíčků a nádob, aby je mohli obdivovat všichni návštěvníci výstavy, jež proběhla ve dnech 18. – 20. 9. 2017 v klubovně Základní školy. Jako vždy bylo co obdivovat. Rodičům děkujeme za spolupráci a zahrádkářům za uspořádání této velmi zdařilé podzimní akce.

paní učitelky Leona a Pavla

Prvňáčci na návštěvě u „Vodníka“

V úterý 26. 9. 2017 k nám dorazila vzácná návštěva – prvňáčci z 1.A s paní učitelkou Erikou Kynickou. Naši bývalí kamarádi nám sdělili své první dojmy ze školy, vyučování i pobytu ve školní družině. Všichni uvítali, že si u nás mohli pohrát v oblíbené kuchyňce, s autíčky na koberci, či stavět z LEGA. Na závěr našeho setkání jsme si společně zazpívali u klavíru a prvňáci nás na oplátku pozvali k nim do školy. Děkujeme a už teď se těšíme až se zase uvidíme.

Letní radovánky ve třídě „U vodníka“

Návštěva cukrárny, loučení s p. kuchařkou Pavlínkou i zhlédnutí programu „deváťáků“ v ZŠ – to vše nás čekalo v posledním červnovém týdnu. Milí „ vodníčci“ – KRÁSNÉ PRÁZDNINY plné radosti, pohody a hřejivých slunečních paprsků vám přejí p. uč. Lea a Pavla.