Archiv rubriky: U Klauna

Naše prožitky v prosinci začaly příchodem Mikuláše, anděla a čerta.

Tento prožitek začal příchodem Mikuláše, anděla a čerta. V průběhu příprav na nevšední návštěvu se děti zapojily do výzdoby třídy formou zhotovením tzv. třídního pekla.

Ve spolupráci s místní organizací Zahradkářů se rodiče našich dětí podíleli na realizaci vánoční výstavky v klubovně tělocvičny ZŠ.

V rámci Sv. Lucií nastalo vánoční tvoření, kdy rodiče všech přítomných dětí vytvářeli vánoční svícny ze sklenic, skládali papírové stromečky a ozdoby ve tvaru sněhových vloček.

Slavnostní oběd byl korunován vánoční nadílkou, kdy děti našly pod malým stromečkem dárky.

Ze všech činností uvádíme několik fotografií.

Mirka

Naše činnosti ve třídě U Klauna

Podzim již skončil a naše zahrada je připravena na zimní období odpočinku. Vítr honil mraky, listy a taky nám všem čechral vlasy. I my děti od Klauna jsme podzimní čas prožívaly těmi nejrůznějšími způsoby a činnostmi.

Uvádíme pár příkladů z naší nabídky, jak jsme prožívali toto období

Ranní hry:

 • volné hry v námětových koutcích / v kuchyňce, obchodech, aj. /
 • příprava hostiny s ochutnáváním
 • modelování podzimních plodů
 • grafomotorické cvičení – Deštíček
 • stavby zahrádek na koberci

Pohybové aktivity :

 • pohyb s písničkou
 • motivační cvičení s nápodobou pohybu
 • cvičení podle názvosloví
 • podzimní písničky s taneční motivací
 • pohybové hry vztahující se k ročnímu období / na ježka, na houbaře, aj. /

Řízené činnosti :

 • poznávání plodů, jejich využití v kuchyni, v průmyslu
 • podzimní tvoření / otiskování z brambor, výroba draků, tvoření z dýní /
 • práce s texty básní, písní spojené s rytmizací, s pohybem
 • rozhovory na dané téma, o svátcích
 • třídění, tvoření podle skupin
 • hra s písmeny, s číslicemi, skládání slov, určování prvního písmene

Pobyt venku :

 • vycházky do zahrad, pozorování prací na zahradách
 • rozeznávání podzimních květin, plodů, bylin, určování jejich významu
 • hry na školní zahradě, stavby z písku
 • využití přírodnin ke hře / kamínky, klacíky, mech, listí /
 • vycházky na kopec, kolem rybníka, určování vzdálenosti, výškových budov
 • hry na hřišti se švihadly, míči, kruhy

Odpolední činnosti:

 • dokončování započatých prací
 • procvičování her
 • grafomotorické prvky
 • předčtěnářská gramotnost / poslech příběhů, popis podle obrázků, využití malovaného čtení, prohlídka knih, encyklopedií /

Co říci na závěr? Jen to, že jedno období končí a druhé již začíná. Nastává čas očekávání – čas vánoc.

Mirka

 

 

Střípky od Klauna

 

Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do této třídy celkem 26 dětí, které se účastní povinného předškolního vzdělávání (povinnost od 1. 9. 2017). Toto vzdělávání se uskutečňuje denně od 8:00 – 12:00 hod. Třída má zřízenou funkci asistenta pedagoga jako podpůrné opatření pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Co vše pro to děláme?

 • Hrajeme si – jak hezky si dokážeme hrát, tak dobře budeme jednou pracovat
 • Cvičíme – aby naše tělo bylo krásné a zdravé
 • Zpíváme – pro radost
 • Posloucháme – pohádky
 • Říkáme si – básničky, neboť je v nich ukryta lidská moudrost
 • Malujeme, stříháme, lepíme, vyrábíme – abychom byli zruční a kreativní
 • Procvičujeme – naše smysly
 • Komunikujeme – a používáme kouzelná slovíčka: prosím, děkuji
 • Učíme se – mít svůj názor
 • Hodnotíme – své chování a jednání
 • Vycházíme do přírody – objevujeme okolní svět

Mirka

Návštěva v ZUŠ

Příběh zajíčků a zvířátek – návštěva  dětí v ZUŠ.

Mirka

Posezení dětí s maminkami

Děti ze třídy U Klauna pozvaly 17. 5. 2017 své maminky a babičky ke společnému posezení a ke krátkému překvapení v podobě motivujících básní, písní, pohybové improvizaci jejich svátku Dne matek.

Vždyť každá maminka dělá pro své děti jen to nejlepší a celý život je drží za ručičku, učí je poznávat sama sebe, jednotlivé části svého těla, pečuje o ně, stará se, aby vše znaly co nejlépe. Maminky jsou osoby, které jim věnují kus svého života, co jsou vždy nablízku, poradí, pochválí, pofoukají, přitulí, pomazlí. Bez nich bychom tu nebyli. V tomto dni jsme měli skvělou příležitost poděkovat našim maminkám a babičkám za všechno co pro nás v životě udělaly a co ještě v budoucnu udělají. Je vůbec možné dostatečně poděkovat mamince za všechno, co pro své děti dělá?

Typickým dárkem k tomuto dni jsou květiny, písnička a přání jako projev dětského poděkování. Po krátkém programu byli všichni pozvání k malému pohoštění a zároveň k dialogu.

 Mirka

Masopust, Masopust, do kola mě holka pusť.

Po náročné přípravě jsme se konečně dočkali slíbeného Masopustu. Různorodé masky zpestřily interiér třídy, šatny a v neposlední řadě chodby. Nově získané informace o starších řemeslech zanechaly v dětech něco nového, co zatím neznaly. Vždyť s řemesly, jako bednář, kovář, švec, perníkář, mlynář se běžně nesetkávají. Jednoduché texty říkadel postupně vysvětlovaly obsah a náplň práce těchto prací. Vyvrcholením této přípravy byla společná slavnost celé mateřské školy.

Mirka

Bílá barva to je sníh, bílá barva to je smích.

Touto básní jsme přivítali zimu. Přišla chladná a ledová. Čaruje svými kouzly, na okna kreslí kouzelné různé ornamenty. Po ránu je chladno a okna aut zaclonila bílá námraza. Chodníky ulic změnily svou šedivou barvu na bílo, děti mají radost z čerstvě napadaného sněhu, na kterém bobují, sáňkují, lyžují a jezdí na lopatách. Zima je kouzelná ….

Mirka

Vánoční posezení U Klauna

Vánoční a předvánoční atmosféra má své kouzlo. Nikdo nikam nespěchá, nikdo se za ničím nehoní. Prosincové svátky mají své podmanivé kouzlo, jsou oslavou pohody, štěstí a lásky.

V úterý 13. prosince 2016 ve třídě U Klauna rodiče dětí shlédli vystoupení svých malých potomků. Svým přednesem, zpěvem, pohybem dokázali vykouzlit úsměv, snad i údiv ve tvářích pyšných rodičů. Po kulturní části nastalo společné vánoční tvoření, kde všichni realizovali své nápady, využili vlastní fantazii a představivost.

Mirka

Překvapení pro maminky

V úterý 17. května se sešla v naší třídě ta půvabnější, jak se někdy říká, část obyvatelstva: maminek, babiček i sestřiček k malé oslavě. Opožděný termín Dne matek nikomu nevadil, neboť naši malí herci si pro ně připravili veršovanou pohádku „Máminy vdolky“ doplněnou známými písněmi a říkadly. Dětské výkony byly řádně odměněny potleskem. V závěru každá maminka dostala velkou pusu, dáreček – vázičku s kytičkou a v neposlední řadě srdíčkové přáníčko.

Mirka

Příroda ve školce

Příroda je jako otevřená kniha, ve které objevujeme odpovědi na naše otázky, týkající se živých tvorů, ptáků, zvířat, dále stromů, kamenů apod. Upevňujeme sounáležitost o živou a neživou přírodu.

Dnešní návštěva lesního pedagoga paní Blanky Drahotušské k tomuto poznání mile přispěla. Četbou z knihy: „Stromy na jaře kvetou a mají plno semen“ dětem přiblížila různorodost stromů v našich lesích. Vlastním osaháním větviček vnímaly jejich strukturu, pozorovaly tvary zelených listů i jehličí, rozlišovaly plody. Dále způsobu, jakým se my chováme a ovlivňujeme stav přírody.

Názornými ukázkami v podobě dřevěných puzzlí děti společně skládaly a sestavovaly známá i neznámá zvířata (datel, sova, medvěd hnědý, liška, orel, kamzík, tetřev hlušec, prase divoké).

Průběh ukázkové hodiny dětem mnoho přinesl, jednak v obohacení svých znalostí či v praktičnosti při samostatné i kolektivní činnosti.

Mirka

Den Země ve třídě U Klauna

Tento den je věnován Zemi, každoročně 22. dubna. Zapojili jsme se i my, sice o jeden den dřív, v rámci environmentální výchovy do zvelebování prostředí v areálu MŠ. Hlavním cílem bylo rozvíjení zájmu dětí o okolní prostředí. Po prokypření půdy děti vytrhávaly plevel, sbíraly kamínky, malé suché větvičky, spadlé šišky mezi keříčky levandulí. Posléze pozorovaly způsob života žížaly. Nezbytnou součástí života dítěte je úzký styk s přírodou, který si vlastnoručně mohou osahat.

Mirka

Loučení dětí s paní kuchařkou a poděkování

Kdo je to?
Vaří, peče, smaží, dusí, vařečku má, tu mít musí.
K téhle práci je prý nutná. A už jezte, ať vám chutná!
přece Jaruška

Po dlouhé době z naší mateřské školy odchází na jiné pracoviště paní kuchařka Jaruška, které tímto způsobem vyjadřujeme velké poděkování. Vařila vždy dobře a její jídla byla mňam mňam. Chutnalo nám. Většinou jsme do kuchyně vraceli prázdné talíře a nejedni z nás si po obědě pochvalovali a hladili plná bříška. Hádanka plně vystihla práci paní kuchařky.

Nakukuje pod pokličky, vařečkou se ohání,
solí, míchá, ochutnává, už je oběd hotov – sláva!

Každodenně se při nalévání polévky na každého usmála, prohodila s námi milá slovíčka a popřála dobrou chuť. Za všechno jí děkujeme a přejeme jí takové strávníky, jakými jsme byli my – děti od Klauna.

Děkujeme !!!!!!!!!

Kouzlo zimy – jak je vidíme ve třídě U Klauna

Zima – je krásné roční období se spoustou změn. Nastává nám pravá, kouzelná, mrazivá, třpytivá Zima. Vše se halí do bílých krajkových závojů a tak dětem nastává čas zimních radovánek. Čerstvě napadaný sníh vybízí k výtvarným projevům, tvoření otiskům – tzv. andělíčků, sněhuláků, vyšlapávání cestiček a různě velkých dekorativních obrazců. Vločky se pomalu snáší z oblohy a společně skotačí …

Skotačila s vločkou vločka, zavíraly smíchy očka.
A když se dost nasmály, dolů na zem přistály.
Je jich všude plno. V lese, na stráních …
Děti, napadl nám sníh.

Mirka s dětmi

Jak jsme zdobili baňky

Blíží se nejkrásnější období v roce Vánoce a naše děti se na ně nejen těší, ale s předstihem i připravují. Ve středu 11. 11. 2015 se nejstarší děti od Vodníka a Klauna vypravili do základní školy, aby si zde dle vlastní fantazie ozdobili vánoční baňku. Vymyslet si svůj motiv, štětečkem a lepidlem jej namalovat na baňku, posypat třpytkami a je hotovo. Posuďte sami, jak se nám baňky povedly.

p. uč. Leona

Tvořivé dílny U Klauna

Dva dny v 1. třídě U Klauna se tvořilo. Tvořivé dílny v naší mateřské škole jsou oblíbené zejména pro rodiče dětí, kteří s námi prožili krásné a pohodové odpoledne. Společně se svými dětmi vyráběli, tvořili z nepřeberného množství přírodnin různé podzimníčky. A jak se všichni snažili. Výrobky budou vystaveny v MŠ a pro všechny návštěvníky školky budou inspirací, co lze všechno vytvořit z těchto podzimních přírodnin.

Mirka a Dáša

Adaptace dětí ve třídě U klauna

Adaptace dětí ve třídě U klauna v novém školním roku 2015/2016

Při vstupu dítěte do mateřské školy byla rodičům nabídnuta možnost individuální adaptace, začleňování jejich ratolestí do nového prostředí, na nové kamarády, p. učitelky, hračky a zejména na velkou změnu v jejich dosavadním životě – na první odloučení od rodiny.

V prvních dnech se nové děti postupně seznamovaly s třídou, přidělenou značkou, místem u stolu. Vše bylo pro ně nezvyklé a hlavně nové, nepochopitelné.

 • Samostatně se najíst
 • Oblékat
 • Používat WC
 • Dodržovat stanovená pravidla
 • Respektování druhých
 • Spolupracovat

Každé z nově příchozích dětí na velké změny reagovaly jinak. Někteří vcelku dobře, jiní pláčem a lítostí. Uplynul jeden měsíc a nepoznali byste, jak se tyto děti rychle zadaptovaly. Vždyť adaptační proces slouží k nastavení si pravidel při docházce dítěte do mateřské školy v jeho prvních dnech.

p. uč. Mirka

Klauňáci v knihovně

Ve středu 13. května 2015 byly děti ze třídy „U klauna“ na návštěvě v knihovně. Byly seznámeny s chodem knihovny i s pravidly, kterými je třeba se řídit při půjčování knih. Paní knihovnice si pro naše zvídavé děti připravily ukázku velkého množství dětských knížek, od všemožných dílů Krtečka, přes Pata a Mata, Povídání o pejskovi a kočičce, Rákosníčka až po Čtyřlístek. Děti byly moc šikovné, všechny předložené knihy poznaly. Paní knihovnice nechaly děti do všech knih nahlédnout a pořádně si je prolistovat.

Byla pro nás připravena i jedna zajímavost: velcí siláci si mohli vyzkoušet podržet tu největší knihu a menší děti prozkoumaly naopak tu nejmenší knihu, se kterou se v místní knihovně můžeme setkat.

Předškoláci se už těšili, až si tyto krásné knížky budou moci za chvíli sami i přečíst.

Klauňáci, Mirka a Barča

Návštěva dětí prvních tříd ZŠ ve třídě U Klauna

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se setkali bývalí kamarádi ze třídy U Klauna. Toto setkání bylo spojeno s tradicí Pálení čarodějnic.

Obě třídy se na tuto návštěvu mile připravily. Prvňáci, s paní učitelkou Irenou Santariusovou, klobouky a škraboškami, jejich mladší kamarádi soutěžemi.

Soutěžilo se v jízdě na koštěti a zametání smetí kolem určeného cíle, ve skocích snožmo na danou vzdálenost ke svému pomyslnému obydlí.

Nezbytnou součástí návštěvy byla samozřejmě společná aktivita – hry podle vlastní volby v hracích koutcích.

V samotném závěru jsme si předali drobné dárky v podobě čarodějnic, ještěrek a sladkostí. Nikdo nebyl upálen ani nijak uhranut.

Těšíme se na další společné chvíle

Klauňáci a Mirka

Otvírání Jara ve třídě U Klauna


Ťuky, ťuky na vrátka řeklo jaro voňavě,
otvíralo poupátka, čmáralo si po trávě.
Čmáry, čmáry na zeleno, na červeno, na žluto,
všechno už je obarveno, všechno už je rozvito.

V období „Když Jaro zavoní“ určujeme základní znaky Jara.
Získáváme informace pro vytvoření kladného vztahu k přírodě, k objevování nových věcí. Názvy prvních jarních květin nám již nejsou cizí. Hravou formou odpovídáme na otázky typu: Kdepak ty rosteš? Jakou máš barvu? Jak ti říkají? Kromě rozvoje poznání podporujeme citovou, etickou, zdravotní a enviromentální výchovu.
Nedílnou součástí Jara je návrat ptáčků z jižních krajin. Někteří se uhnízdili u nás na školní zahradě v dřevěných domečcích, rozmístěných na stromech. Nezapomeneme také na hmyz, vylézající z trávy. Společně bádáme a pomocí kouzelné lupy rozumujeme nad stavbou jejich těl. Z podzimku máme v malém teráriu housenku a často pozorujeme její přeměnu. Zatím pouze je v kokonu. I tato přeměna byla pro nás záhadou.
Ve třídě si hrajeme, stříháme, lepíme, skládáme z dostupných materiálů a postupně vylepšujeme Jaro. Nesmíme zapomenout na Den Země, kdy jsme se zapojili do úklidu školní zahrady sběrem klacíků, kamínků a v neposlední řadě pletí plevele v naší bylinkové zahrádce.

Klauňáci a Mirka