Archiv rubriky: U Klauna

Podzimní čarování „U Klauna“

Měsíc říjen byl v naší třídě ve znamení barev a seznamování se s rozličnými druhy ovoce i zeleniny. Krásného podzimního počasí jsme využili jak k vycházkám do přírody, tak k dovádění se spadaným listím na školní zahradě, ke sběru přírodnin a následnému tvoření z nich. Obrovským zážitkem pro děti byla návštěva moštárny, kde nám p. Huser ukázal, jak a z čeho se mošt vyrábí. Nechyběla ani ochutnávka tohoto výborného a zároveň zdravého moku.

paní učitelka Leona

Co se děje „U Klauna“?

Během měsíce září se děti seznamovaly s prostředím MŠ a třídy, rozvíjely a posilovaly se kamarádské vztahy, také jsme si společně vytvořili třídní pravidla.

A co ještě?
HRAJEME SI – jak hezky si dokážeme hrát, tak dobře budeme jednou pracovat
CVIČÍME – aby naše tělo bylo krásné a zdravé
ZPÍVÁME – pro radost
POSLOUCHÁME – pohádky
ŘÍKÁME SI – básničky, neboť je v nich ukryta lidská moudrost
MALUJEME, STŘÍHÁME, LEPÍME, VYRÁBÍME – abychom byli zruční a kreativní
PROCVIČUJEME – naše smysly
KOMUNIKUJEME A POUŽÍVÁME KOUZELNÁ SLOVÍČKA
UČÍME SE – mít svůj názor
HODNOTÍME – své chování a jednání

paní učitelka Leona

 

Cirkus jede, aneb překvapení pro naše maminky

Haló, haló, všichni sem, přijeli jsme s cirkusem.
Uvidíte představení, jaké jinde vidět není.
Haló, haló, všechno k nám, pod náš papírový stan.
Je tu šašek, kouzelníci, medvěd, lvice, zápasníci,
klaun, opička Pepina, pozor, už se začíná.

Touto básní jsme přivítali všechny rodiče ve třídě U Klauna v našem dětském cirkuse, ve kterém se zpívá, kouzlí, žongluje, skáče, tančí, baletí, cvičí. Zajímavým momentem byla také drezůra tygrů a koní, která vyžadovala mnoho trpělivosti, zejména s dodržováním bezpečnosti, pozornosti a respektu. Samotná vystoupení obohatili šašci, kteří celé publikum rozesmáli. Vyvrcholení celého programu bylo to, co v dětském cirkuse chybělo a to ladný pohyb sklouben s hudbou, velkou dřinou a modřinami. Malé gymnastky předvedly své sportovní sestavy a baletky zase taneční improvizaci na známou hudbu.

Tímto představením snad děti potěšily celé početné obecenstvo, a doufáme, že se při tomto dětském vystoupení nikdo nenudil, ale dobře pobavil.

Mirka

Svět očima dětí

Děti ze tříd U Klauna a U Vodníka se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášenou Ministerstvem vnitra. Dětskou soutěž pořádá odbor tisku a public relations.

Cílem preventivně – vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Do této soutěže byly zaslány práce těchto dětí: Vít Kotásek – kůrovec v lese, Magdaléna Mackovičová – pohled z okna, Jakub Konečný – moderní technologie (tank na kopci). Všem malým malířům děkujeme za reprezentaci školy.

Mirka

Beseda s Policií ČR v Městě Albrechticích

Plánovaná beseda v rámci preventivního programu na místním obvodním oddělení Policie ČR se uskutečnila v pátek 13. dubna 2018, kde se děti ze třídy U Klauna seznámily s chodem celého oddělení. Měli jsme možnost nakouknout pod pokličku práce příslušníků Policie. Seznámili jsme se s prací policie, dozvěděli se tak důležité věci pro svou bezpečnost /přecházení silnice, jízda na kole, ztráty a nálezy, zcizení a ničení majetku/. Navštívili jsme celu předběžného zadržení, na velké obrazovce sledovali funkci kamerového systému v obci. Na záznamu jsme se viděli, jak přecházíme silnici s vyslovenou pochvalou za používání reflexních vest a dopravního terčíku. Zážitkem pro všechny bylo snímání otisků prstů, jejich otisky jsme si odnesli. Velký zájem u dětí vyvolala možnost sednout si do policejního vozu za zvuku sirény a světelného signalizačního zařízení. Samozřejmě jsme si osahali dostupné donucovací prostředky – pouta, teleskopický obušek, helmu, čepici a velmi těžkou neprůstřelnou vestu. Za odměnu si děti přinesly spoustu zážitků, policejní omalovánky a policejní pohádky. Své zážitky děti výtvarně ztvární kresbou či malbou které jako poděkování všem příslušníkům obvodního oddělení předáme.

Mirka

Vycházka do lesa

Jak jinak pomoct lesu od různých odpadků a nečistot než ho jít uklidit. Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali procházkou do nedalekého lesa směrem na Hynčice. Na okraji lesa už nás čekaly lesní pedagožky Blanka Drahotušská a Krystýna Foltová. Rozdaly všem rukavice, pytle na odpad a nečistoty. Řekly nám, co nás v lese čeká, co budeme dělat a hurá do lesa.

Sami jsme nevěřili, co všechno se dá do lesa ukrýt, vyhodit, zahrabat. Děti byly velice šikovné a snažily se vše odklidit do plastových pytlů na odpad.

Následovala i trocha zábavy. Nejdříve se však děti učily zdolávat různé přírodní překážky, ať už to byly pařezy, větvičky či ostružiní. Mezi větve stromů uvázaly lesní pedagožky provázek a na něj pověsily obrázky stínů zvířátek žijících v lese. Ty se děti učily poznávat a dozvěděly se k nim i několik nových a zajímavých informací. Stoupali jsme lesem výš, kde už na děti čekaly další činnosti. Tentokrát to byly zavěšené dvě lana mezi stromy, po kterých děti přecházely a kousek vedle si děti vyzkoušely své smyslové vnímání a procvičovaly hmat a chůzi, neboť měly zavázané oči a držely se pouze lana, které bylo různě omotané kolem několika stromů. Vnímali jsme i zvuky lesa, což bylo celkem jednoduché, stačilo být na malou chvilku potichu. A že je les i barevný, mohly děti vidět samy na vlastní oči. Všude okolo kvetly fialky, sasanky a jiné květy, ale mohly si i sáhnout na mech, který byl obrostlý na starých pařezech. Když jsme vyšli z lesa, posadili jsme se na malém paloučku a poslouchali, jaké zvuky se z lesa ozývají. Zde měly lesní pedagožky pro děti přichystané malé překvapení. Ukázaly dětem plyšové ptáčky, kteří vydávali opravdový zvuk jejich volání, štěbetání a zpívání. Hra s ptáčky se dětem moc líbila. Na úplný závěr naší společné vycházky děti ještě rozpoznávaly zvuky zvířat žijících v lesích.

Celá tato akce se konala ve spolupráci s Lesy ČR, za což děkujeme a těšíme se na další zajímavé a hravé vycházky do lesa.

Bc. Alena Glejtková

Návštěva předškoláků v 1. třídě

Naši návštěvu předškoláků v 1. třídě ZŠ jsme spojili s prohlídkou výrobků velikonoční výstavky.

Stáňa a Katka

Návštěva knihovny

Děti ze třídy U Klauna navštívily ve čtvrtek 22. března 2018 místní knihovnu u příležitosti Měsíce knihy. Dostalo se nám milého přivítání samotnou paní knihovnicí Horákovou.  Nejdříve děti seznámila s významem a funkcí knihovny (půjčování a vracení knih, rozdělení do sekcí podle věku a také podle žánru). Důležitým momentem bylo připomenutí a upozornění na šetrné zacházení s knihou. Součástí návštěvy byl menší kvíz v podobě hádání hlavních postav pohádkových knížek. Nejvíc děti zaujala kniha v podobě 3D provedení – mořský svět a také porovnání nejtěžší a nejlehčí knihy. Vlastní manipulace dětí s vybranými knihami děti zaujala, hovořily o ilustracích a poslouchaly krátké úryvky knih. Už se těšíme na další zvanou návštěvu.

Mirka

Noc a Andersenem U Klauna

Ve čtvrtek 22. března jsme společně s dětmi strávili dobrodružnou noc bez rodičů, plnou překvapení a vyprávění, nejen o knížkách. Celé akci předcházela návštěva místní knihovny, kde proběhla beseda s paní Horákovou.

Jaké bylo překvapení pro děti?

 • Dozvěděly se spoustu zajímavostí
 • Seznámení s knihou J. Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“, o tom jak pejsek s kočičkou spolu nejen bydlí a hospodaří, ale hlavně si pořád na něco hrají
 • Pohybové hry
 • Pejsek a kočička (pracovní list)
 • Výroba nepečeného dortu

A než jsme šly spát, tak jsme se společně zaposlouchaly do pohádky „O pejskovi a kočičce“, předčítáním naši bývalé paní učitelky Jany Měrkové.

Plakát v PDF.

Naše prožitky v prosinci začaly příchodem Mikuláše, anděla a čerta.

Tento prožitek začal příchodem Mikuláše, anděla a čerta. V průběhu příprav na nevšední návštěvu se děti zapojily do výzdoby třídy formou zhotovením tzv. třídního pekla.

Ve spolupráci s místní organizací Zahradkářů se rodiče našich dětí podíleli na realizaci vánoční výstavky v klubovně tělocvičny ZŠ.

V rámci Sv. Lucií nastalo vánoční tvoření, kdy rodiče všech přítomných dětí vytvářeli vánoční svícny ze sklenic, skládali papírové stromečky a ozdoby ve tvaru sněhových vloček.

Slavnostní oběd byl korunován vánoční nadílkou, kdy děti našly pod malým stromečkem dárky.

Ze všech činností uvádíme několik fotografií.

Mirka

Naše činnosti ve třídě U Klauna

Podzim již skončil a naše zahrada je připravena na zimní období odpočinku. Vítr honil mraky, listy a taky nám všem čechral vlasy. I my děti od Klauna jsme podzimní čas prožívaly těmi nejrůznějšími způsoby a činnostmi.

Uvádíme pár příkladů z naší nabídky, jak jsme prožívali toto období

Ranní hry:

 • volné hry v námětových koutcích / v kuchyňce, obchodech, aj. /
 • příprava hostiny s ochutnáváním
 • modelování podzimních plodů
 • grafomotorické cvičení – Deštíček
 • stavby zahrádek na koberci

Pohybové aktivity :

 • pohyb s písničkou
 • motivační cvičení s nápodobou pohybu
 • cvičení podle názvosloví
 • podzimní písničky s taneční motivací
 • pohybové hry vztahující se k ročnímu období / na ježka, na houbaře, aj. /

Řízené činnosti :

 • poznávání plodů, jejich využití v kuchyni, v průmyslu
 • podzimní tvoření / otiskování z brambor, výroba draků, tvoření z dýní /
 • práce s texty básní, písní spojené s rytmizací, s pohybem
 • rozhovory na dané téma, o svátcích
 • třídění, tvoření podle skupin
 • hra s písmeny, s číslicemi, skládání slov, určování prvního písmene

Pobyt venku :

 • vycházky do zahrad, pozorování prací na zahradách
 • rozeznávání podzimních květin, plodů, bylin, určování jejich významu
 • hry na školní zahradě, stavby z písku
 • využití přírodnin ke hře / kamínky, klacíky, mech, listí /
 • vycházky na kopec, kolem rybníka, určování vzdálenosti, výškových budov
 • hry na hřišti se švihadly, míči, kruhy

Odpolední činnosti:

 • dokončování započatých prací
 • procvičování her
 • grafomotorické prvky
 • předčtěnářská gramotnost / poslech příběhů, popis podle obrázků, využití malovaného čtení, prohlídka knih, encyklopedií /

Co říci na závěr? Jen to, že jedno období končí a druhé již začíná. Nastává čas očekávání – čas vánoc.

Mirka

 

 

Střípky od Klauna

 

Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do této třídy celkem 26 dětí, které se účastní povinného předškolního vzdělávání (povinnost od 1. 9. 2017). Toto vzdělávání se uskutečňuje denně od 8:00 – 12:00 hod. Třída má zřízenou funkci asistenta pedagoga jako podpůrné opatření pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Co vše pro to děláme?

 • Hrajeme si – jak hezky si dokážeme hrát, tak dobře budeme jednou pracovat
 • Cvičíme – aby naše tělo bylo krásné a zdravé
 • Zpíváme – pro radost
 • Posloucháme – pohádky
 • Říkáme si – básničky, neboť je v nich ukryta lidská moudrost
 • Malujeme, stříháme, lepíme, vyrábíme – abychom byli zruční a kreativní
 • Procvičujeme – naše smysly
 • Komunikujeme – a používáme kouzelná slovíčka: prosím, děkuji
 • Učíme se – mít svůj názor
 • Hodnotíme – své chování a jednání
 • Vycházíme do přírody – objevujeme okolní svět

Mirka

Návštěva v ZUŠ

Příběh zajíčků a zvířátek – návštěva  dětí v ZUŠ.

Mirka

Posezení dětí s maminkami

Děti ze třídy U Klauna pozvaly 17. 5. 2017 své maminky a babičky ke společnému posezení a ke krátkému překvapení v podobě motivujících básní, písní, pohybové improvizaci jejich svátku Dne matek.

Vždyť každá maminka dělá pro své děti jen to nejlepší a celý život je drží za ručičku, učí je poznávat sama sebe, jednotlivé části svého těla, pečuje o ně, stará se, aby vše znaly co nejlépe. Maminky jsou osoby, které jim věnují kus svého života, co jsou vždy nablízku, poradí, pochválí, pofoukají, přitulí, pomazlí. Bez nich bychom tu nebyli. V tomto dni jsme měli skvělou příležitost poděkovat našim maminkám a babičkám za všechno co pro nás v životě udělaly a co ještě v budoucnu udělají. Je vůbec možné dostatečně poděkovat mamince za všechno, co pro své děti dělá?

Typickým dárkem k tomuto dni jsou květiny, písnička a přání jako projev dětského poděkování. Po krátkém programu byli všichni pozvání k malému pohoštění a zároveň k dialogu.

 Mirka

Masopust, Masopust, do kola mě holka pusť.

Po náročné přípravě jsme se konečně dočkali slíbeného Masopustu. Různorodé masky zpestřily interiér třídy, šatny a v neposlední řadě chodby. Nově získané informace o starších řemeslech zanechaly v dětech něco nového, co zatím neznaly. Vždyť s řemesly, jako bednář, kovář, švec, perníkář, mlynář se běžně nesetkávají. Jednoduché texty říkadel postupně vysvětlovaly obsah a náplň práce těchto prací. Vyvrcholením této přípravy byla společná slavnost celé mateřské školy.

Mirka

Bílá barva to je sníh, bílá barva to je smích.

Touto básní jsme přivítali zimu. Přišla chladná a ledová. Čaruje svými kouzly, na okna kreslí kouzelné různé ornamenty. Po ránu je chladno a okna aut zaclonila bílá námraza. Chodníky ulic změnily svou šedivou barvu na bílo, děti mají radost z čerstvě napadaného sněhu, na kterém bobují, sáňkují, lyžují a jezdí na lopatách. Zima je kouzelná ….

Mirka

Vánoční posezení U Klauna

Vánoční a předvánoční atmosféra má své kouzlo. Nikdo nikam nespěchá, nikdo se za ničím nehoní. Prosincové svátky mají své podmanivé kouzlo, jsou oslavou pohody, štěstí a lásky.

V úterý 13. prosince 2016 ve třídě U Klauna rodiče dětí shlédli vystoupení svých malých potomků. Svým přednesem, zpěvem, pohybem dokázali vykouzlit úsměv, snad i údiv ve tvářích pyšných rodičů. Po kulturní části nastalo společné vánoční tvoření, kde všichni realizovali své nápady, využili vlastní fantazii a představivost.

Mirka

Překvapení pro maminky

V úterý 17. května se sešla v naší třídě ta půvabnější, jak se někdy říká, část obyvatelstva: maminek, babiček i sestřiček k malé oslavě. Opožděný termín Dne matek nikomu nevadil, neboť naši malí herci si pro ně připravili veršovanou pohádku „Máminy vdolky“ doplněnou známými písněmi a říkadly. Dětské výkony byly řádně odměněny potleskem. V závěru každá maminka dostala velkou pusu, dáreček – vázičku s kytičkou a v neposlední řadě srdíčkové přáníčko.

Mirka

Příroda ve školce

Příroda je jako otevřená kniha, ve které objevujeme odpovědi na naše otázky, týkající se živých tvorů, ptáků, zvířat, dále stromů, kamenů apod. Upevňujeme sounáležitost o živou a neživou přírodu.

Dnešní návštěva lesního pedagoga paní Blanky Drahotušské k tomuto poznání mile přispěla. Četbou z knihy: „Stromy na jaře kvetou a mají plno semen“ dětem přiblížila různorodost stromů v našich lesích. Vlastním osaháním větviček vnímaly jejich strukturu, pozorovaly tvary zelených listů i jehličí, rozlišovaly plody. Dále způsobu, jakým se my chováme a ovlivňujeme stav přírody.

Názornými ukázkami v podobě dřevěných puzzlí děti společně skládaly a sestavovaly známá i neznámá zvířata (datel, sova, medvěd hnědý, liška, orel, kamzík, tetřev hlušec, prase divoké).

Průběh ukázkové hodiny dětem mnoho přinesl, jednak v obohacení svých znalostí či v praktičnosti při samostatné i kolektivní činnosti.

Mirka