U Klauna

Čerti a čertice od „Klauna“

13. prosince 2018 proběhla v prostorách tělocvičny ZŠ celoškolní akce s názvem „Vánoční nadílka rozsvítí světýlka“. Děti z naší třídy se proměnily v malé čertíky a čertice. Od poloviny listopadu jsme společně pilně trénovali tanečky, písničky i básničky, ale také malovali, kreslili, stříhali a lepili, abychom…
Číst více

Klauni na vánoční výstavě

Jako každý rok, tak i letos, jsme nevynechali výstavu, kterou pořádají místní zahrádkáři u příležitosti blížících se vánočních svátků. A nelze jinak než opět poděkovat za krásný zážitek z výstavy a spoustu inspirace. p. uč. Lea

Štědré dopoledne „U Klauna“

Strojení vánočního stromečku, zdobení perníčků, ukázka vánočních zvyků, zpěv koled, návštěva divadelního představení v MŠ, příprava sváteční tabule a samozřejmě ochutnávka vánočního cukroví – to vše bylo součástí „Štědrého dopoledne“ v úterý 18. 12. 2018. A na závěr naše přání: „Co…
Číst více

Podzimní čarování „U Klauna“

Měsíc říjen byl v naší třídě ve znamení barev a seznamování se s rozličnými druhy ovoce i zeleniny. Krásného podzimního počasí jsme využili jak k vycházkám do přírody, tak k dovádění se spadaným listím na školní zahradě, ke sběru přírodnin a následnému tvoření…
Číst více

Co se děje „U Klauna“?

Během měsíce září se děti seznamovaly s prostředím MŠ a třídy, rozvíjely a posilovaly se kamarádské vztahy, také jsme si společně vytvořili třídní pravidla. A co ještě? HRAJEME SI – jak hezky si dokážeme hrát, tak dobře budeme jednou pracovat…
Číst více

Svět očima dětí

Děti ze tříd U Klauna a U Vodníka se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášenou Ministerstvem vnitra. Dětskou soutěž pořádá odbor tisku a public relations. Cílem preventivně – vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím…
Číst více

Vycházka do lesa

Jak jinak pomoct lesu od různých odpadků a nečistot než ho jít uklidit. Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali procházkou do nedalekého lesa směrem na Hynčice. Na okraji lesa už nás čekaly lesní pedagožky Blanka Drahotušská a Krystýna Foltová. Rozdaly…
Číst více

Návštěva knihovny

Děti ze třídy U Klauna navštívily ve čtvrtek 22. března 2018 místní knihovnu u příležitosti Měsíce knihy. Dostalo se nám milého přivítání samotnou paní knihovnicí Horákovou.  Nejdříve děti seznámila s významem a funkcí knihovny (půjčování a vracení knih, rozdělení do sekcí podle…
Číst více

Noc a Andersenem U Klauna

Ve čtvrtek 22. března jsme společně s dětmi strávili dobrodružnou noc bez rodičů, plnou překvapení a vyprávění, nejen o knížkách. Celé akci předcházela návštěva místní knihovny, kde proběhla beseda s paní Horákovou. Jaké bylo překvapení pro děti? Dozvěděly se spoustu zajímavostí Seznámení…
Číst více

Střípky od Klauna

  Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do této třídy celkem 26 dětí, které se účastní povinného předškolního vzdělávání (povinnost od 1. 9. 2017). Toto vzdělávání se uskutečňuje denně od 8:00 – 12:00 hod. Třída má zřízenou funkci asistenta pedagoga jako…
Číst více

Posezení dětí s maminkami

Děti ze třídy U Klauna pozvaly 17. 5. 2017 své maminky a babičky ke společnému posezení a ke krátkému překvapení v podobě motivujících básní, písní, pohybové improvizaci jejich svátku Dne matek. Vždyť každá maminka dělá pro své děti jen to nejlepší…
Číst více

Masopust, Masopust, do kola mě holka pusť.

Po náročné přípravě jsme se konečně dočkali slíbeného Masopustu. Různorodé masky zpestřily interiér třídy, šatny a v neposlední řadě chodby. Nově získané informace o starších řemeslech zanechaly v dětech něco nového, co zatím neznaly. Vždyť s řemesly, jako bednář, kovář, švec, perníkář,…
Číst více