Archiv rubriky: Školka

Masopust

Masopust, Masopust, popeleční středa,
kdo nemá kožíšek, promrzne až běda.
Já nemám, já nemám, já se třesu mrazem,
dejte mi slaninu, zahřeju se rázem.

Maškarní zábava proběhla na masopustní úterý 13. února, tedy v úterý před Popeleční středou. Byla tak vyvrcholením masopustu. Děti měly oblečeny tradiční i netradiční masky a převleky. Masopustní rej se vydal od školky směrem na náměstí za pořádného rachotu hudebních nastrojů a zpěvu veselých a zvučných písní. Nechybělo vystoupení děti z naší MŠ, písničky, hra na řemesla v podobě lidových tanečků, říkačky, aj.

Společně jsme tak lidem připomněli tradici masopustu a jeho veselí.

Alena a Helen

A fotografie z Masopustu najdete na Rajce.net.

Divadlo ve školce

Dne 15. ledna k nám do školky přijelo divadlo. Všichni jsme se sešli ve třídě „U Berušek“, kde jsme se pohodlně usadili a s napětím očekávali, jaké uvidíme pohádky. Oči všech dětí byly upřeny na oponu v očekávání, co uvidí. A ejhle, pohádky byly dokonce tři: „O červené řepě“, „O neposlušných kůzlátkách“ a „Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát“.

Ústředním tématem pohádek, které byly proloženy známými písničkami, bylo kamarádství, přátelství, ochota pomáhat druhým, neubližovat si a hlavně si pěkně společně hrát.

Dětem se pohádky velmi líbily. Nejenže si zazpívaly s hlavními postavičkami, ale každé vystoupení ocenily potleskem. Do svých tříd se rozcházely spokojené a úsměvem na tvářích.

Už se všichni těšíme na další divadlo, které za námi přijede 19. února.

Tvořivé dílničky se svatou Lucií

V úterý odpoledne 12. prosince se sešli rodiče se svými dětmi v prostorách mateřské školy, kde byl pro ně připraven předvánoční program. V každé třídě si mohli rodiče se svými dětmi vyrobit různé vánoční ozdoby, kterými si mohou vyzdobit domov na vánoční svátky. Při odchodu si každé dítě odnášelo vánoční lampičku s drobnou sladkostí.

Pro zpestření zábavného odpoledne navštívily všechna oddělení „Lucky“ nebo „Lucy“, jak se jim říkalo, oděny od hlavy až k patě do bílých plachet a na obličeji měly masku s velikým zobákem a zamoučeným obličejem. Vyzbrojeny byly peroutkami z husích brk, štětkami, kartáči, metlou a kbelíkem. Ometaly všechny kouty a rohy, vymetaly prach, ale i všechno zlé. Naše Lucky zkontrolovaly, zda u nás nemáme pavučiny, prach, špínu, ale zjistily, že všechno je v pořádku a všude je čisto. Nakonec zkontrolovaly i děti, zda mají čisté ruce, umyté zoubky, nejsou na nich nikde pavučiny, prach a opět byly spokojeny, protože všechno bylo tak, jak má být.

Pro všechny bylo připraveno během celého odpoledne drobné pohoštění.

Všichni odcházeli veselí a spokojení, z čehož jsme měli velkou radost.

p. uč. Jarka

Mikuláš ve školce

Je již tradicí, že zavítá mezi děti do Mateřské školy mikulášská návštěva. Řešily se hříchy, pochvaly a došlo i ke společnému zpívání a focení. Pár slziček ukáplo, ale vzápětí se vše vrátilo do zajetých kolejí běžného dne ve školce.

Stáňa

Drakiáda

Konečně nastal tolik očekávaný okamžik, na který se všechny děti těšily. 17. října 2017 jsme se společně s dětmi a rodiči sešli v hojném počtu na kopci za parkem při společné akci „Drakiádě“. Počasí bylo krásné, slunečné, obloha byla téměř bez mráčků, ale pro vzlétnutí draků zpočátku počasí nevypadalo příznivě. Vítr si to ale rozmyslel a začal foukat a foukat. Po 15 hodině odpolední se nad polem začali vznášet první dráčci, kterým se podařilo vyletět až do oblak. Svými barevnými motivy a barvami rozveselili celou oblohu. Draci cestovali po obloze a jen dvěma se podařilo zamotat do elektrického vedení. Ocenění se dočkali úplně všichni draci, které jsme u nás mohli přivítat. Odměnou dětem byla medaile a lízátko, samozřejmě nechyběl šťastný úsměv na tváři.

Součástí akce bylo pohoštění v restauraci „Katovna“. Když už byly děti i rodiče dostatečně vyfoukaní, nad plápolavým ohněm si mohli opéci buřta.

Díky skvělému počasí a dobré náladě všech se akce podařila.

p. uč. Jarka

Nová školní kuchyně v mateřské škole

V době hlavních prázdnin byla mateřská škola uzavřena na celé dva měsíce, z důvodu velkých oprav. Na školní kuchyni se podepsal zub času, a tak se začalo s postupnými opravami. V loni proběhla 1. etapa oprav prostoru myčky a tmavého nádobí a letos o prázdninách 2. etapa kuchyně, včetně vybavení interiéru novými elektrospotřebiči a nerez příslušenstvím. Celá akce proběhla v daném termínu a nové prostory se v září otevřely pro děti a jejich zaměstnance. Doufáme, že i nadále nám všem bude chutnat pod vedením paní kuchařek, kterým zároveň patří poděkování za úklid po opravách a ostatním provozním zaměstnancům.
Poděkování ředitelky školy patří firmě Lovas, která se zhostila celé akce, zřizovateli Města Město Albrechtice za poskytnuté finanční prostředky a rodičům dětí za vstřícnost k omezenému uzavření provozu v důsledku oprav. Chceme, aby se děti ve školce cítily jako doma a chutnalo jim jako od maminky.

Bc. Dagmar Lapuníková
ředitelka MŠ

Nocování ve školce

V úterý 27. 6. 2017 v 18.00 hod. se před budovou MŠ sešlo 12 odvážných předškoláků, aby společně strávili noc ve školce. Všichni dorazili vybaveni pyžamkem, baterkou a svým oblíbeným plyšákem v batůžku. Na obloze se sice honily černé mraky, ale ani ty nás neodradily od vycházky do parku, kde jsme si pochutnali na opečených špekáčcích. Po návratu z parku děti čekala stezka odvahy budovou školky. Dvojice odvážlivců, v doprovodu paní učitelky, prošla jen za svitu baterek všechna zákoutí ve školce a jejich úkolem bylo prozkoumat „terén“ před samotným spaním a najít 12 schovaných plyšáků. Plní dojmů z prožitého večera děti uléhaly do připravených postýlek a těšily se, až druhý den budou své zážitky vyprávět ostatním kamarádům ve svých třídách.

Velké poděkování náleží p. Petru Huserovi za přípravu ohniště a pomoc při opékání špekáčků.

p. uč. Lea, Pavla a Dáša

Olympiáda MŠ – 23. června 2017

My jsme děti z Albrechtic, sportujeme jako nic.
Malí jsme to Drsňáci, cvičíme si s legrací.
Skoky, běh a házení hravě zvládnem, vážení.
Sportu zdar !!!

Tímto naším sloganem jsme se prezentovali v Třemešné ve Sl., kdy tamní mateřská škola byla pořadatelem již pátého ročníku Olympiády MŠ. Šestičlenné družstvo předškoláků, plni nadšení, zápalu a elánu, soutěžilo v pěti disciplínách.

  • štafetový běh
  • slalom na koloběžkách
  • skákání v pytli
  • hod granátem
  • překážková dráha

Hravě a s přehledem jsme byli úspěšní až tak, že i v tomto ročníku jsme opětovně zvítězili a tímto jsme zakončili pořádání této sportovní akce. Děti dostaly drobné dárky a velký dort, který nesměl chybět pro vítězné družstvo. Pohár zůstává na naší mateřské škole.

Mirka

Den dětí v MŠ

Dne 1. 6. se v Mateřské školce uskutečnil Dětský den. Program byl zahájen gymnastickou sestavou A. Pietrasové a Z. Židkové, krásným vystoupením sborečku Berušky a následně nám každá třída předvedla „show“ v podobě veselých tanečků.

Po hudební přehlídce se děti pustily do zábavných soutěží, které pro ně byly připraveny. Děti malovaly na balonky, zdolávaly překážkové dráhy, chodily na chůdách, házely balonky do plechové pyramidy a vyráběly medaile.

Celý den byl ve veselém duchu a po soutěžích si děti mohly zatančit a užít si svůj den. Děti poté dostaly sladkou odměnu (sponzorský dar od pana P. Husera) a rozloučili jsme se krátkou básničkou:

„Ať jsme černí, nebo bílí,
buďme k sobě vždycky milí.
Můžeme si spolu hrát,
můžeme se spolu smát.
Ať je dobře na světě,
na překrásné planetě!“
Všichni jsme si den užili a už se těšíme na příští rok!

Praktikantka Kateřina Kynická

Paní učitelky Leona a Pavla

Prohlídka hasičské zbrojnice

V úterý 20. června 2017 se byli starší děti z MŠ podívat na novou hasičskou zbrojnici ve Městě Albrechticích.

K vidění byla nejen hasičská auta v plné výbavě, ale také jejich příslušenství (motorová pila, kotoučová pila, hasičská výstroj, helma, hadice a další, které jsou nezbytné k výkonu tohoto povolání). Dětem se velice líbilo posedět si v hasičském autě a hlavně povozit se na výsuvné plošině.

Celá prohlídka se zajímavým výkladem byla pro děti zároveň poučná.

Děkujeme za pozvání …

Alena

Sportovní dopoledne ve Středisku volného času Krnov

Ve čtvrtek 8. června 2017 se naše mateřská škola zúčastnila sportovní soutěže pořádanou Střediskem volného času Krnov. Z užšího výběru byli vybráni: sourozenci Jiří a Zuzka Židkovi, Lukáš Kras, Ríša Šebela, Michalka Holubová a Alexandra Pietrasová. K uvolnění nervozity a napětí před soutěží děti využily připravené netradiční pomůcky /prolézačky, kolotoč, skluzavky, jednostopé menší vozítko na vlastní pohon, hlavolamy, prohazovala a dřevěný rébus /. Za slunečného počasí se soutěžilo ve čtyřech disciplínách, z nichž ve dvou – hod granátem a skok do dálky z místa  – se nám moc nedařilo. Ovšem v běhu na 20 metrů jsme excelovali. Zuzanka tuto disciplínu vyhrála spolu s Alexou, která skončila třetí. Závěrečnou, dost náročnou štafetu (běh v delších úsecích po nerovném terénu, ztížené přeběhem přes schody, štěrk, kamennou dlažbu) naši sportovci zvládli a vybojovali třetí místo. Z celé soutěže jsme přivezli 5 dětských medailí.

Těmto dětem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mirka

                          

Návštěva Policie ČR

Ve středu 7. 6. 2017 předškoláci navštívili místní policejní stanici. Policistka R. Grigoriadisová dětem představila recepci, výslechovou kancelář.

Děti se mohly podívat na dozorčí služebnu, která byla velice zajímavá. Na obrazovkách viděly záznamy z kamerového systému. Na vlastní kůži si vyzkoušely, jaké je to být zavřený v cele. Nechyběla ani prohlídka policejního vozu se sirénou i majáky.

Děkujeme …

Alena a Stáňa

Výlet předškoláků do Hradce nad Moravicí

V pondělí 5. června 2017 naši předškoláci jeli na výlet do Hradce nad Moravicí. Plni očekávání s objevováním něčeho nového, poznáváním neznámé krajiny a v neposlední řadě to nejdůležitější – návštěva divadelního představení. Autobusem jsme se za slunečného počasí dopravili na předem určené místo, kde ihned po příjezdu jsme se občerstvili vydatnou svačinou. Následovala krátká prohlídka zámeckých prostor s výkladem paní průvodkyně. Poté jsme přecházeli do zámeckých zahrad, kde již bylo připraveno divadlo. Shlédli jsme netradiční provedení nám známé pohádky O Bajajovi hranou herci, doplněnou o zvířecí postavu – živého koně. Měli jsme možnost sledovat jízdu Bajaji na koníkovi, jak bojoval s tříhlavým drakem, plnil úkoly a tímto vysvobodil princeznu. Pohádkou nás provázel jeden z herců – šašek. Všechny děti radostně spolupracovaly, reagovaly na příkazy šaška, tvořily tak doplněk této pohádky. Po skončení pohádky si nás herci nasměrovali do vyznačených zámeckých prostor, tam děti plnily úkoly: praní prádla na valše, mletí obilí na mlýnských kamenech, krmení zvířat – ovečky, kozička. Plni zážitků a dojmů z výletu jsme se vrátili v odpoledních hodinách zpět do MŠ.

Mirka

Návštěva ZUŠ Město Albrechtice

V pondělí 29. 5. 2017 byly všechny děti z MŠ Město Albrechtice pozvány na hudební pohádku do ZUŠ Město Albrechtice.

Pohádka byla o zajíčkovi a zaječici, která byla příliš mlsná. Kousla si do otrávené květiny a usnula. Postupně se ji snažila probudit zvířátka. Každé zvířátko zahrálo svoji písničku a poté písničku s hádankou. Zde se zapojily děti a zpívaly písničku společně s hudebním doprovodem. Z hudebních nástrojů se představily flétna, klavír, kytara, trubka a bicí. Zaječici nakonec probudila písnička „Kdo jsi kamarád“ a za odměnu nám zahrála na housle.

Dětem se hudební pohádka moc líbila. Děkujeme za pozvání a příjemnou atmosféru.

Alena a Stáňa

Inzerát

MŠ Město Albrechtice

přijme kvalifikovanou učitelku, nejlépe s praxí.
Požadujeme: odbornou způsobilost, kreativitu a příjemné vystupování.

Nástup od 1. 9. 2017.

Nabídky se svým životopisem zasílejte na email: skolka.albrechtice@tiscali.cz do 30. 5. 2017.

Slet čarodějnic

V pátek 28. 4. 2017 se slétly v MŠ Město Albrechtice všechny čarodějnice i s košťaty. V hojném počtu si čarodějnice zařádily, zalétaly na košťatech, zasoutěžily. Celý program byl doprovázen veselým smíchem a hudbou. Nechybělo vaření elixírů a pokusy.

  • vaření odvarů z kuřích noh „sopka“,
  • bonbóny skittles v talíři zalité do mléka „barevná duha“,
  • voda, barva, olej „lávová lampa“,
  • vtažení vařeného vajíčka do prázdné sklenice (pomocí zápalek),
  • pokus s prskavkou se jediný nepodařil.

Akce probíhala v dopoledních hodinách. Dětem se líbila a měla velký úspěch.

Alena a Stáňa

 

V divadle

V pátek 21. 4. 2017 jsme navštívili dopoledne divadlo v Krnově, kde Středisko volného času organizovalo pro veřejnost vystoupení žáků s názvem „Od srdce k srdci aneb krajinou plnou zázraků“. Různá vystoupení se nám všem moc líbila, shlédli jsme taneční skupiny malých i velkých žáků, florbal, cvičení psů a naší odměnou, všem vystupujícím, byl silný potlesk. Nakonec pár fotek z vestibulu.

Stáňa

Na výstavě

V úterý 11. 4. 2017 jsme navštívili výstavu rukodělných prací, kde hlavním tématem bylo jaro a Velikonoce. Celou akci organizovali albrechtičtí zahrádkáři.  Na této výstavě jsme se podíleli i my se svými výrobky. Jako každý rok byla tato výstava rozmanitá a děti si našly i své vytvořené práce.

Stáňa a Alena

 

Dopoledne s prvňáčky

Ve středu 5. 4. 2017 naši předškoláci navštívili obě první třídy ZŠ. Seznámili se s p. učitelkami Irenou Santariusovou a Vlaďkou Dudkovou, s prostředím tříd i školy a vyzkoušeli si i pár úkolů společně s prvňáky. O přestávce si popovídali se svými kamarády a nakoukli i do jejich pracovních sešitů. Na otázku „Těšíte se do školy“ – všichni s úsměvem na rtech souhlasili a nejraději by hned v lavicích zůstali.

Mirka, Stáňa, Hela