Školka

Vynášení Morany

Protože zima byla dlouhá a nechce se vzdát svojí vlády, rozhodly se děti z MŠ, že ji vyženou veselými říkačkami a zpěvem písní oslavující jaro. Slavnostní průvod v čele s paní zimou Moranou prošel ve čtvrtek 4. dubna přes celé náměstí za zvuku…
Číst více

Noc s Andersenem

Ze čtvrtka 28. 3. 2019 na pátek 29. 3. 2019 jsme s našimi předškoláky přespali ve školce v rámci celorepublikové akce Noc s Andersenem. Protože tento spisovatel psal pohádky a prózu spíše pro starší děti a dospělé, vybrali jsme knihu…
Číst více

Autorské čtení v mateřské škole.

V měsíci březnu proběhlo ve třídách autorské čtení s paní Lenkou Kertisovou, která nám představila svoji publikaci „Lásenka a její kouzelná zahrada“. Poutavé vyprávění o malém chlapci, který se setkává s bytostmi, které mu ukazují moudrost přírody, poukazují na lidské hodnoty a zároveň…
Číst více

Požární ochrana očima dětí pro rok 2019

Mateřská škola se zapojila do soutěže „Požární ochrana očima dětí“, jejichž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti se prezentovaly v oblasti výtvarné s obsahovým zaměřením „V domě hoří! A co teď?“ Poděkování patří dětem za jejich výtvarný projev a…
Číst více

Beseda pro rodiče

V úterý 19. 2. 2019 se v odpoledních hodinách ve třídě „U vodníka“ uskutečnila beseda pro rodiče na téma „Školní zralost“. Pan Mgr. Miroslav Piňos z PPP Bruntál nás nejprve seznámil s platnou legislativou ohledně zápisů do škol a objasnil, jak správně postupovat v případě,…
Číst více

Vystoupení ZUŠ

Dne 19. února 2019 do naší mateřské školy zavítala Základní umělecká škola Město Albrechtice. Žáci ZUŠ si pro nás připravili vystoupení, kdy nám zahráli na hudební nástroje a zazpívali. O jednotlivých hudebních nástrojích jsme se dozvěděli zajímavé informace, a také jsme…
Číst více

My tři králové

… jdeme k Vám, štěstí, zdraví, přejeme Vám. Poslechem legendy, zpěvem písně „My tři králové“ , výrobou papírové koruny …. jsme završili naše „Vánoční putování“. p. uč. Leona

Vánoční nadílka rozsvítí světýlka

Vánoční čas je časem klidu a pohody v kruhu rodinném. Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím, v němž se zamýšlíme nad podstatou lidského štěstí, kdy si přejeme, aby nezdary uplynulého roku byly zaváty bílými závějemi, a my jsme s nadějí mohli očekávat dny příští, sváteční.…
Číst více

Divadélko Smíšek

Dne 18. 12. 2018 nás v mateřské škole navštívilo divadélko Smíšek. Shlédli jsme pohádku s vánoční tématikou. Představení se nám moc líbilo a budeme se těšit na další návštěvu.

Návštěva ZUŠ

V předvánočním čase jsme navštívili ZUŠ Město Albrechtice. Žáci navštěvující tuto základní uměleckou školu si pro nás připravili krásné vystoupení. Viděli jsme dramatické vystoupení, kde vystupovali zástupkyně čtyř ročních období, které nás vystoupením provázely. Mohli jsme tak shlédnout pěvecké vystoupení…
Číst více

Mikuláš

V pondělí 10. 12. 2018 se uskuteční dopolední hudebnězábavný program pro děti spojený s Mikulášskou nadílkou. Hudební skupina DOMINO připravila pro děti pásmo písní, her, se závěrečným překvapením.

Nezbedná čarodějka

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 přivítala děti v mateřské škole „Nezbedná čarodějka“, která nám přičarovala karneval. Celý karneval se nesl v duchu písní a tanců. Společně jsme si zazpívali, děti povzbuzovaly kouzla čarodějnice a všichni jsme si užili spoustu zábavy. Odměnou byl…
Číst více

Podzimní uspávání zahrady

S příchodem podzimu jsme se v naší mateřské škole připravovali na tradiční událost uspávání zahrady, která je nejen oslavou všech krás nadcházejícího podzimu, ale také příjemným setkáním dětí, rodičů a veřejností spolu se všemi zaměstnanci mateřské školy. Přípravy začali začátkem října ve…
Číst více

Den s lesníkem

Ve středu 21. 11. v rámci spolupráce s Lesy ČR navštívili MŠ lesní pedagogové. Původně byla celá akce naplánována do Karlovic, ale z důvodu nepříznivého počasí se uskutečnila v dopoledních hodinách na zahradě MŠ. Honza a Krystyna připravili pro předškoláky program v podobě besedy o…
Číst více