Archiv autora: ranostaj

Zpátky ve školce

Jsme zpátky ve školce – já, kamarádi a plná třída sluníček.

Po prázdninách jsme se sešli ve třídě U sluníčka. Seznamujeme se s naší třídou, s novými kamarády, s novými hračkami. Společně se učíme, cvičíme, tvoříme, hrajeme si a zpíváme.

Michaela Kubaníková

Hurá do školky!

Důležitá informace o uzavření MŠ

Pohádka

Pohádka o tom, proč pes Guráš začal štěkat na kočky a proč ty začaly nahánět myšky. Pes Guráš bydlel u sedláka v Opatovicích. Celá pohádka je založena na vyprávění pamětníků. Učitel Šlégl sbíral staré hanácké pověsti, nic neupravoval, ale zachovával příběhy tak, jak je slyšel.

Příběh o odvážném psovi, který svou chytrostí a lstí oklame zlého vládce lesa, kterým je vlk, rozehrává rozmanité situace, ve kterých vypomáhají děti.

Na závěr sklidili účinkující velký potlesk a děti, které v pohádce vystupovaly, dostaly za pomoc sladkou odměnu.

Jarka

Ze života hmyzu

Právě na toto téma jsme se společně s dětmi ze třídy „U Vodníka“ zaměřili. Ponořili jsme se do světa hmyzu až po uši. Děti se naučily poznat spoustu druhů broučků, zejména motýlů. Přesně vědí, jak to chodí v mraveništi a včelím úlu. Nicméně, co je platné toto všechno vidět na obrázku? Proto jsme se vydali na průzkum do parku, k rybníku a na louku, kde jsme viděli hmyz na vlastní oči. Další vycházka nás zavedla na zahradu kamaráda Matyáše Kozelského, kde nás čekala nezapomenutelná ukázka včelího úlu s výkladem jeho tatínka. Sladkou tečkou na závěr byla ochutnávka medu přímo z plástve. Myslím, že o těchto zážitcích se nám bude ještě dlouho zdát.

paní učitelky Leona a Pavla
student Matěj Dudek

Sportovní dopoledne

Dopoledne plné zábavy si užily děti z naší školky společně s prvňáčky základní školy. Poté, co jsme si popřáli „SPORTU ZDAR“, jsme se rozešli plnit různé úkoly na stanovištích připravených na školní zahradě. Děti si mohly vyzkoušet hod prohazovadlem, skákat do dálky, prolézat překážkovou dráhu, hrát bowling. Naučily se zacházet s hokejkou při slalomu a střelbě na branku. Hmat si procvičily v tajemných sklenicích a lanové dráze po slepu. Nakonec byly všechny sportovní výkony oceněny medailí. Na rozloučenou jsme si společně zatančili při písničce Holky z naší školky.

paní učitelky Leona a Pavla
student Matěj Dudek

 

Hudební nástroje trochu jinak

S velkým nadšením jsme uvítali pozvání ředitele ZUŠ p. Kachlíka dne 30. 5. 2018 na hudební dopoledne s přehlídkou nástrojů. Programem provázela víla, která měla za úkol rozveselit smutného skřítka Quida. A jak jinak, než pomocí veselých písniček. Největší aplaus si od dětí zasloužilo vystoupení na bubny a společný zpěv písně „Muzikantská rodina“. Děkujeme všem účinkujícím za příjemně strávené chvíle.

paní učitelky Leona a Pavla

Cirkus jede, aneb překvapení pro naše maminky

Haló, haló, všichni sem, přijeli jsme s cirkusem.
Uvidíte představení, jaké jinde vidět není.
Haló, haló, všechno k nám, pod náš papírový stan.
Je tu šašek, kouzelníci, medvěd, lvice, zápasníci,
klaun, opička Pepina, pozor, už se začíná.

Touto básní jsme přivítali všechny rodiče ve třídě U Klauna v našem dětském cirkuse, ve kterém se zpívá, kouzlí, žongluje, skáče, tančí, baletí, cvičí. Zajímavým momentem byla také drezůra tygrů a koní, která vyžadovala mnoho trpělivosti, zejména s dodržováním bezpečnosti, pozornosti a respektu. Samotná vystoupení obohatili šašci, kteří celé publikum rozesmáli. Vyvrcholení celého programu bylo to, co v dětském cirkuse chybělo a to ladný pohyb sklouben s hudbou, velkou dřinou a modřinami. Malé gymnastky předvedly své sportovní sestavy a baletky zase taneční improvizaci na známou hudbu.

Tímto představením snad děti potěšily celé početné obecenstvo, a doufáme, že se při tomto dětském vystoupení nikdo nenudil, ale dobře pobavil.

Mirka

Dravci v mateřské škole

V pondělí 28. května navštívil naši školu zástupce Českých lesů a.s. p. Ing. Petr Zvolánek spolu s p. Blankou Drahotušskou, aby děti seznámil se dvěma u nás žijícími dravci, za což mu děkujeme.

První byl drobnější raroh, což je český název některých sokolovitých ptáků z rodu Falco, druhým byl výr velký, druh sovy z čeledi puštíkovitých, kterému se často přezdívá král noci. Děti se dozvěděly, kde tito dravci žijí, čím se živí, jak jsou prospěšní v přírodě a další zajímavosti. Na závěr se mohly s dravci vyfotografovat a odvážnější je i pohladit. Přednáška byla přizpůsobena jednotlivým věkovým kategoriím a měla velký úspěch i u našich nejmenších. Pokud by si někdo myslel, že se budou 2,5 až 3 leté děti bát, pak byl na omylu. Dravce si pohladily téměř všechny děti.

A my se budeme těšit na další zajímavou přednášku.

Jarka a Stáňa

Veselé odpoledne

Ve čtvrtek 24. 5. se za námi do třídy U Berušky přišly podívat maminky, babičky, tátové i dědečkové. Chtěli jsme všem ukázat, že už nejsme úplně malá mrňata a za těch 9 měsíců ve školce jsme se naučili toho spoustu. Zpívali jsme, tancovali, říkadla a básničky jsme přednesli, a to všechno bez slziček a bez maminek. Maminky se na nás dívaly, fotily nás a tleskaly a my jsme za to byli rádi. Po našem vystoupení o jarním počasí, květinkách i zvířátcích nás čekalo malé pohoštění a společné hry s mámou v naší třídě. Škoda jen, že naši kamarádi onemocněli a nemohli jsme se všichni ukázat v plném počtu.

Maminkám děkujeme za přípravu dobrot, které jsme ochutnali po vystoupení. Mamky děkujeme a těšíme se na příští sezení!!!!

Stáňa a Jarka

Svět očima dětí

Děti ze tříd U Klauna a U Vodníka se zapojily do výtvarné soutěže vyhlášenou Ministerstvem vnitra. Dětskou soutěž pořádá odbor tisku a public relations.

Cílem preventivně – vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Do této soutěže byly zaslány práce těchto dětí: Vít Kotásek – kůrovec v lese, Magdaléna Mackovičová – pohled z okna, Jakub Konečný – moderní technologie (tank na kopci). Všem malým malířům děkujeme za reprezentaci školy.

Mirka

Den matek „U Vodníka“

Již od začátku dubna jsme s dětmi začali plánovat, jak a čím potěšíme maminky ke Dni matek. Zvolili jsme si téma „Já a moje maminka“. Děti s nadšením nosily z domova fotky svých maminek i sebe, když byli ještě malincí. Postupně jsme se od dětí dozvídaly, jak se jejich maminky jmenují, kde pracují, co rády jedí, dělají, a třeba i proč se na své děti někdy zlobí. Vše jsme pečlivě zaznamenaly na barevná srdíčka, kterými jsme vyzdobily celou třídu. Děti si své maminky pozvaly na čtvrtek 10. 5. 2018, aby jim svým pásmem básní, písní, tanečků, přáníčkem i malým dárkem poděkovaly za vše, co pro ně dělají, aby je potěšily, rozesmály i rozplakaly štěstím.

„Maminko má, k Tvému svátku,
nesu  malou kytičku,
ale zato velkou lásku,
mám pro tebe v srdíčku.
Za to, jak se o mě staráš,
jsi na světě  nejdražší,
a  proto Tě, maminko má,
mám ze všeho nejradši.“

Touto básní jsme se s maminkami rozloučili a ony nás na oplátku odměnily sladkou tečkou, za kterou si zaslouží velké poděkování. Společné chvíle jsme si všichni moc užili.

paní učitelky Leona a Pavla

Zážitky z kolotoče

Otáčej se kolotoči,
kdo se točí, kulí oči.
Otáčej se tam a zpět,
uvidíme celý svět.

Po roce jsme opět navštívili kolotoče na náměstí a moooc jsme si to užili.

paní učitelky Leona a Pavla

Den Země 2018

Každoročně připadá oslava naší planety – Den Země na 22. dubna. I my děti „od Vodníka“ se chováme zodpovědně a ohleduplně, proto jsme si navlékli ochranné rukavice a vydali se vyčistit okolí MŠ od všeho, co do přírody nepatří.

paní učitelky Leona a Pavla

Divadlo v MŠ

V pondělí 14. 5. 2018 k nám do mateřské školy přijelo divadlo Smíšek a zahrálo dětem „Pirátskou pohádku“. Děj zaujal malé diváky natolik, že všichni spolupracovali, jak si herci přáli. Odměnou se dětem stal nalezený poklad v podobě sladkostí a herci byli odměněni potleskem.

Stáňa

Škola v přírodě – Karlov pod Pradědem

Předškoláci se účastnili v termínu od 23. 4. – 26. 4. 2018 čtyřdenního pobytu školy v přírodě v Karlově pod Pradědem. Celý pobyt se opíral o téma život v přírodě, které nabízelo dětem seznámení se s novým prostředím a prožití se svými vrstevníky.

Našim záměrem bylo uskutečnit pobyt dětí ve škole v přírodě tak, aby si nestýskaly, aby měly radost z prožitých dnů a obohatily se o nové poznatky, které jim připravilo nové prostředí.

Plán aktivit byl sestaven tak, aby uspokojoval potřeby dětí, pobyt na čerstvém vzduchu, zdravé stravování.

Vycházky: okolí chaty, svah Po kloboukem, kopec Olomoučák, vycházky do lesa

Pohybové aktivity: cvičení, pohybové hry, hledání pokladu, orientační hry v lese

Tvořivé aktivity: konstruktivní hry (z přírodnin v lese), výtvarné činnosti, řešení hlavolamů, sluchové činnosti

Celý pobyt se nesl v duchu DESATERA OCHRÁNCE PŘÍRODY

  1. Buď věrným přítelem a strážcem přírody
  2. Uč se přírodě porozumět, znát její zákony
  3. Vnímej krásu všemi smysly, neruš ji, nenič ji
  4. Měj úctu k vodě a pečuj o prameny a studánky
  5. Zahlaď všechny stopy svého pobytu v přírodě
  6. Buď upřímným a obětavým přítelem každého ochránce přírody
  7. Pomáháme všude tam, kde bude tvé pomoci zapotřebí
  8. Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal něco prospěšného
  9. Pohybuj se v přírodě tiše, s otevřenýma očima, abys viděl a nebyl viděn
  10. Žij podle těchto zásad a pravidel

Paní učitelky Mirka, Dáša a Pavla

Nařízení Evropského parlamentu – GDPR

Blíží se účinnost (k 25. květnu 2018) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů … známé pod zkratkou GDPR, které se dotýká jako veřejného subjektu také aktivit naší školy. Jeho cílem je hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, protože rozvoj technologií čím dál víc ovlivňuje soukromí každého z nás.

Osobním údajem je každý údaj, jehož prostřednictvím již jsme identifikovatelní nebo již identifikováni. GDPR, ke kterému zatím není jako doplněk schválený náš český výkladový (adaptační) zákon, je přímo závazné v celém rozsahu a zvyšuje zodpovědnost každého správce osobních údajů (toho, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tzn., že říká, co se má evidovat o dětech, zákonných zástupcích a dalších fyzických osobách – smluvních partnerech, nese za to odpovědnost a rozšiřuje práva zákonných zástupců).

Existuje šest právních důvodů, na základě kterých se mohou shromažďovat osobní údaje. Jako mateřská škola se při nakládání s osobními údaji opíráme jen o některé z nich. O důvod plnění právní povinnosti správce (například údaje pro školní matriku) nebo plnění veřejného zájmu (například kontaktní údaje rodičů), zabezpečení vstupu do objektů z důvodu oprávněných zájmů správce a z důvodu plnění smlouvy.

V případě, kdy chceme, stejně jako v minulosti, bezproblémově shromažďovat osobní údaje za účelem seznámení veřejnosti prostřednictvím například školního webu, článků v městském zpravodaji, v regionálním tisku apod., zveřejněním audiovizuálních záznamů v místní kabelové televizi v souvislosti s uváděním informací o vlastních aktivitách školy, pro vystavování výtvarných prací dětí s uvedením jejich jména, školy, pro fotografování tříd na závěr školního roku a zveřejnění těchto fotografií na webu apod., musíme získat od zákonných zástupců souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dřívější, volněji formulované souhlasy vycházely z ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Souhlasy nové, s jejichž obsahem se jako první budou mít možnost seznámit rodiče při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, jsou již zpracovány v souladu s GDPR, s článkem 4 odst. 1 bodem 11.

Vyslovení souhlasu pro jeden či více účelů musí být svobodné, konkrétní, informované a jako jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává aktivní volbou (zatržením souhlasného nebo nesouhlasného stanoviska u konkrétně rozepsané informace) své svolení ke zpracování osobních údajů svých nebo svých dětí. Jedná se o dobrovolný projev subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen. Subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl vydán před jeho odvoláním.

Obsáhlé informace k nakládání s osobními údaji dle GDPR jsou dostupné na www.uoou.cz. Mezi jiným jsou zmíněna práva subjektů osobních údajů na informace o tom, jaké typy osobních údajů a s jakým právním důvodem jsou o nich zpracovávány, dále práva subjektů údajů na výmaz údajů, opravu a přenositelnost údajů či vznesení námitky.

Odpovědnou osobou a správkyní osobních údajů na škole je ředitelka školy Dagmar Lapuníková. Pověřencem pro ochranu osobních údajů, jehož postavení a úkoly, které bude plnit, jsou určeny čl. č. 37 GDPR, je Karel Knapp s platností k 15. květnu 2018.

Návštěva v polských Komprachticích

V loňském školním roce nás navštívily v Mateřské škole paní učitelky a paní ředitelky z Komprachtic. Prohlédly si naši školu a děti jim předvedly krátký program v podobě písní, básní a tanečků.

Ve středu 18. 4. 2018 jsme se jeli podívat do Komprachtic do mateřských škol společně s místostarostou p. Martinem Špalkem. Navštívili jsme dvě mateřské školy, kde nám také děti zazpívaly, zatancovaly, prohlédli jsme si jejich pracovní prostory, třídy, herny, šatny a v odpoledních hodinách jsme si už vyprávěli zážitky s kolegyněmi na svém pracovišti.

Stáňa

Beseda s Policií ČR v Městě Albrechticích

Plánovaná beseda v rámci preventivního programu na místním obvodním oddělení Policie ČR se uskutečnila v pátek 13. dubna 2018, kde se děti ze třídy U Klauna seznámily s chodem celého oddělení. Měli jsme možnost nakouknout pod pokličku práce příslušníků Policie. Seznámili jsme se s prací policie, dozvěděli se tak důležité věci pro svou bezpečnost /přecházení silnice, jízda na kole, ztráty a nálezy, zcizení a ničení majetku/. Navštívili jsme celu předběžného zadržení, na velké obrazovce sledovali funkci kamerového systému v obci. Na záznamu jsme se viděli, jak přecházíme silnici s vyslovenou pochvalou za používání reflexních vest a dopravního terčíku. Zážitkem pro všechny bylo snímání otisků prstů, jejich otisky jsme si odnesli. Velký zájem u dětí vyvolala možnost sednout si do policejního vozu za zvuku sirény a světelného signalizačního zařízení. Samozřejmě jsme si osahali dostupné donucovací prostředky – pouta, teleskopický obušek, helmu, čepici a velmi těžkou neprůstřelnou vestu. Za odměnu si děti přinesly spoustu zážitků, policejní omalovánky a policejní pohádky. Své zážitky děti výtvarně ztvární kresbou či malbou které jako poděkování všem příslušníkům obvodního oddělení předáme.

Mirka