Výňatek ze školního řádu – nařízení MŠMT

Informace o problémech s pedikulózou.